Kültürün Küreselleşme ve Dijital Dönüşümle İmtihanı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yahyagil'in, küreselleşme ve dijital dönüşümün kültüre olan etkilerini eleştirel bir yaklaşımla anlattığı 'Küreselleşme Girdabında Kültür – Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı' isimli kitabı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden...

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yahyagil'in, küreselleşme ve dijital dönüşümün kültüre olan etkilerini eleştirel bir yaklaşımla anlattığı "Küreselleşme Girdabında Kültür – Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı" isimli kitabı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı

Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahyagil, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıkan kitabı "Küreselleşme Girdabında Kültür – Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı" ile dijital medyanın özellikle kültür üzerindeki etkilerini araştırdı.

Kitabında, dünyayı küçük bir köy haline getireceği düşünülen iletişim ağlarının, umulanın aksine kültürel ayrılıkları daha da belirginleştirdiğine işaret eden Yahyagil, Türkiye'de ve dünyada son yirmi yılda yaşanan toplumsal ve kültürel olaylardan bir kesit sunduktan sonra mercek altına aldığı küreselleşme ve dijital dönüşümü teorik çerçevede eleştirel bir yaklaşımla inceledi.

Yahyagil, küreselleşme ve iletişim kanallarının etkinliğinin olumlu bir dönüşüme yol açacağına dair yanılgıya dikkati çekerek şunlara vurgu yaptı:

"Türkiye de içlerinde olmak üzere gelişen ve az gelişmiş ülkelerde tüketim kültürü, medya organlarının etkin kullanımıyla kolaylıkla egemen olmakta ve bu tüketim harcamalarını yapanlar, aslında kendi ülkelerinin toplumsal gerçekleriyle uymamasına karşın kendilerini şeklen (zahiren) modern bir yaşam sürüyor kabul edebilmektedirler."

Küreselleşmenin ve kültür değişimlerinin yarattığı sonuçları örneklendiren Yahyagil, "Bütün bu değişim sürecinde küreselleşme olgusunun kaçınılmaz etkileri ve dolaylı olarak yol açtığı toplumsal ve kültürel çözülmeler bütün ülke yöneticilerinin öncelikli sorumlulukları arasında yer almalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

03 Mayıs 2019 Cuma 11:44

Yeditepe Üniversitesi, Çekerek, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri