Kürtçe Öğretmen Adayları Bu Sefer Mektup Gönderme Eylemi Başlattı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü Kürdoloji Bölümü, tezsiz yüksek lisans programından mezun olan ve 19 günlük açlık grevini sonlandıran Kürtçe öğretmen adaylarının haklarını aramak için bu sefer farklı bir eylem başlattı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü Kürdoloji Bölümü, tezsiz yüksek lisans programından mezun olan ve 19 günlük açlık grevini sonlandıran Kürtçe öğretmen adaylarının haklarını aramak için bu sefer farklı bir eylem başlattı. Açlık grevini sonlandıran öğretmen adayları; bu sefer cumhurbaşkanı, başbakan, siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere, çok sayıda ilgili ve yetkili kişiye anadil talebini içeren mektuplar göndermek için kampanya başlattı. Yaklaşık bin 800 öğretmen adayı, her gün dönüşümlü olarak yetkililere seslerini duyurmak için mektup gönderecek.
İlk mektuplarını, Mardin PTT şubesinden yollayan öğrenciler, daha sonra konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Öğrencilerin adına basın açıklaması yapan Ömer Öncel, anadilin, doğuştan gelen ve insana Allah tarafından verilen, bir ulusu diğer uluslardan ayıran en önemli unsur olduğunu söyledi. Allah tarafından verilen dilin, devlet tarafından sınırlandırılması ve asimilasyona maruz bırakılmasının hem İslam hukukunda ayet ve hadislerce hem de uluslararası yasalarca açıkça suç sayıldığını belirten Öncel, ” T.C vatandaşı Kürt bir birey olarak Kürt dilinin önünde başta eğitim hakkı olmak üzere tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyorum. Eğer T.C devleti Anayasa'daki tanımıyla laik bir hukuk devleti ise laik devlet olmanın gereği olan kişisel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmalı ve tüm farklılıkları da anayasal güvence ile kucaklayabilecek bir yasal düzenleme acilen hayata geçirilmelidir. Eğer T.C devleti islami bir devlet olduğu iddiasındaysa ve bu konuda samimi ise İslam hukukuna ve Allah'ın kelamlarına kulak verip en doğal hakkımız olan anadilimizde eğitim hakkının yasal bir statü ile güvenceye alınması sağlanmalı ve Kürt dilinin gelişimi için olanaklar sunmalıdır.” dedi.
Haklarını aramak için mücadele verdiklerini ifade eden Öncel, şöyle konuştu: ”Her türlü yasal kanunlar çerçevesinde Eğer T.C devleti uluslararası organizasyonlara üye ise ve bu uluslararası kuruluşların kanunları devletlerin anayasalarının üzerindeyse, bireysel ve toplumsal farklılıklar bu kanunlarda açıkça belirtilmiş, güven altına alınmışsa bu devletin ve de bu dünyanın bir vatandaşı isem kültürümün ve farklılığın temel unsuru olan dilimin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmanızı talep ediyorum. Cumhuriyet tarihinin yüz yıllık problemi olan inkar ve asimilasyon politikasının aşılması için başlattığınız çözüm sürecinin samimi bir atmosfere, kalıcı bir barışa ortam hazırlayabilmesi ve Kürt ulusunun güvenini kazanabilmeniz için en kutsal değerimiz olan dilimizin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaları başlatmalı ve gerekli yasal güvenceye kavuşması için somut adımlar atmanızı talep ediyorum.”
Anadilin insani bir hak olduğunu ifade eden Öncel, açıklamasına şöyle devam etti: ”Yaradan'ın bahşettiği haklı talepleri, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan bir birey olarak sizlerden talep ediyorum. Anadilim insani bir haktır ve bütün ideolojilerin üstündedir ve bu kutsal hakkımızın siyaset malzemesi yapılmasını da istemiyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 7. maddesine göre 'Herkes yasal yönden eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkı vardır.' Bu maddeye dayanarak Kürtçenin yasal güvenceye kavuşmasını talep ediyorum. Ayni zamanda UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi 5. Maddesine göre: "Tüm kişiler kendi seçtikleri bir dilde özellikle anadilinde kendini ifade etmek ve çalışmaları kendi seçtikleri dil ile oluşturup yayma hakkına sahiptir. Tüm insanların kendi kültürel kimliklerine tamamen saygılı, kaliteli eğitim alma hakkına sahiptir. Anadil eğitim hakkı doğuştan gelen evrensel meşru bir haktır. Bu sebeplerle anadilde eğitim ve öğretmenlerimizin haklarının iadesini talep ediyoruz.”

Kaynak: CİHAN

15 Eylül 2014 Pazartesi 16:54

Mardin, Artuklu Üniversitesi, Politika, Güncel