Maden Kanunu Tasarısı Komisyonda

Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ilk 5 maddesi kabul edildi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ilk 5 maddesi kabul edildi.

Tasarının, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndaki görüşmelerinde  söz alan muhalefet milletvekilleri, 2. maddede yer alan "yetkilendirilmiş tüzel kişiler"  bölümünü eleştirdi.

Muhalefet milletvekilleri, bunun, "maden ve jeoloji mühendislerinin işsiz kalmasına neden olacağını ve ek külfet getireceğini" iddia etti.

Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, mevcut kanunda ve mevzuatta olan hiçbir yetki, görev ve fonksiyonu ortadan kaldırmadıklarını, yeni bir yetki, görev ve fonksiyon ihdas etmediklerini söyledi.

Şu anda yapılmakta olan işlerin hepsinin yapılmaya devam ettiğini, sadece bu işleri kimlerin yapacağı konusunda bir ayrıma gitmeye çalıştıklarını ifade eden Kilci, şunları söyledi:

"Burada kesinlikle uluslararası firmaların bir talebini karşılamak ya da bir kaosa yol açmak gibi bir şey sözkonusu değil. Maden işletmecisinin, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün ve Bakanlığımızın denetim sorumluluğu ve yetkisi aynen devam ediyor. Sadece madencilik projelerinde Bakanlığımıza onay için getirilen işletme projelerinin daha kaliteli, kazaları önlemek adına daha güvenilir projeler olması konusunda bir yapı kurmaya çalışıyoruz."

"Piyasada maden mühendislerinin işsiz bırakılması" diye bir amacın sözkonusu olmadığını vurgulayan Kilci,  tasarının birçok yerinde de "...maden mühendisi sorumluluğunda hazırlanacak" ifadesinin bulunduğunu söyledi.

 Bünyesinde bu nitelikte maden ve jeoloji mühendisi istihdam eden bütün maden işletmelerinin, bu yetkilendirme kapsamında yetki alabileceklerini ifade eden Kilci, "Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle bir külfet söz konusu değil. Daha kurumsal bir yapıda hem maden işletmecisine hem de devletin, bakanlığımızın görebileceği bir yapı kurgulamaya çalışıyoruz. Maden ya da jeoloji mühendislerimizin işsiz kalması gibi bir yola kapı açmak yerine tam tersine onların daha çok iş imkanı bulabileceği bir alan" diye konuştu.

"Tüzel kişileri yetkilendirme"  şeklindeki yapıların AB'nin 24 ülkesinde, ABD'de, Kanada'da, Yeni Zelanda'da, Güney Afrika'da, Şili'de, Avustralya'da ve Rusya'da olduğunu belirten Kilci, bunun sektör tarafından desteklenmesini ümit ettiklerini kaydetti. 

 

- Devir bakan onayı ile gerçekleşecek 

 

Tasarının ilk 5 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, farklı bir grupta yer alan Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri  içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler, 4. grup madenlerin içerisinde yer alacak.

Yatırım maliyetleri yüksek olan çimento sektöründe ihtiyaç duyulan hammadde güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni bir ruhsat alt grubu oluşturuldu. Bu grupta kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar yer alacak.

Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı devredilebilecek. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınacak. Devir Bakan onayı ile gerçekleşecek. Bakan, bu yetkisini gerekli hallerde devredebilecek.

Bu arada maddelerin görüşmeleri sırasında sektör ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de dinlendi.

Daha sonra Komisyon Başkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu, yarın çalışmalara devam etmek üzere toplantıyı bitirdi. - TBMM
15 Ocak 2015 Perşembe 21:30

Metin Kilci, Politika, Güncel