'Malatya ve Çevre İlleri Maden Sempozyumu'

Malatya Valiliği, Belediye Başkanlığı, Maden ve Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği'nde düzenlenen Malatya ve Çevre İlleri...

Malatya Valiliği, Belediye Başkanlığı, Maden ve Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği'nde düzenlenen Malatya ve Çevre İlleri Maden Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı.Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş illerinin maden potansiyelleri, stratejik madenler, endüstriyel ham maddeler, cevher zenginleştirme, yeni maden kanunu, ÇED uygulamaları, madencilik sektöründeki teşvikler, depremsellik, kent planlaması gibi konuların ele alındığı sempozyumda, Türkiye madenciliğinin ekonomik önemi ve gelişimi üzerinde değerlendirme ve tespitlerde bulunuldu.Sonuç bildirgesinde, Malatya ve çevresinin, jeolojik yapısının özelliği nedeniyle metalik madenler, endüstriyel ham madde ve enerji ham maddeleri bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olduğu kaydedildi. Bildirgede, başta, Hekimhan'da Hasançelebi - Deveci - Karakuz demir yatakları olmak üzere, Malatya Cafana - çinko, Doğanşehir - seramik ham maddeleri, Akçadağmermerleri, Elazığ Keban - kurşun - çinko, Maden - bakır yatağı, Guleman - krom yatağı ve Alacakaya - vişne mermeri, Adıyaman Bulam - apatitli demir yatağı ve Emprador mermerleri, Maraş Höyük - kurşun - çinko yatakları gibi geçmiş dönemlerden beri işletilen büyük ve orta ölçekli rezervleriyle bölgede önemli yer altı servetlerinin bulunduğu belirtildi.Ayrıca son yıllarda MTA tarafından keşfedilen Malatya Kuluncak Sofular demir cevherleşmesi ve Adıyaman bakır yataklarının da büyük önem arz ettiği vurgulanan bildirgede, Malatya - Hekimhan - Hasançelebi demir yatağının ülke sanayisini besleyen bir ham madde kaynağı haline gelmesinin, bu yatağın önemini bir kat daha artırdığı kaydedildi.Bildirgede, periyodik olarak düzenlenecek sempozyumlarla konunun gündemde kalmasının sağlanacağı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: AA

03 Mayıs 2013 Cuma 18:39

Malatya İnönü Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye, Elazığ, Yerel