Mardin'de 'Bediuzzaman ve Kürt Meselesi' Sempozyumu Başladı

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Münazarat Ekseninde Kürt Meselesi ve Milliyet Fikri' sempozyumu başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen "Münazarat Ekseninde Kürt Meselesi ve Milliyet Fikri" sempozyumu başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Vali Mehmet Kılıçlar Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, eski Bakanlardan Rıza Akçalı, AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, Bediüzzaman'ın talebeleri, çevre illerdeki üniversitelerin rektörleri, çok sayıda gazeteci ve akademisyen katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan Risale Akademi Başkanı Dr. İsmail Benek, üniversitedeki sempozyum ile bilim dünyasının yeni bir döneme

girdiğini belirtti. Son yüz yılda Said Nursi'nin tartışılmaz bir yerinin olduğunu belirten Benek, "Bu başkası yok demek değildir. 5 bin sayfa eser yazmış, 100 yıl önce Münazarat ile çözüm önerileri sunmuş bir alimin fikirleri bugün üniversitede konuşulacak. Konuyu akademik ortamda konuşmak istiyoruz" dedi.

Said Nursi'nin evrensel muhatapları da olduğuna vurgu yapan Benek, "Almanlara, Japonlara, Araplara, Türklere, Kürtlere, Hintli ve Pakistanlılara, Kafkaslara, Mısırlılara, Acemlere, Avrupa'ya, Norveç'e, Finlandiya'ya, İsveç'e seslenmiş ve onları özellikleri ile yorumlamıştır" şeklinde konuştu.

Sempozyum başkanı Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy ise, vakıf olarak yitik değerleri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. "Bediüzzaman'ı Türkiye ile buluşturmak istiyoruz. Mardin Bediüzzaman'ın hayatında önemli bir şehir. Münazarat ile Bediüzzaman'ın 100 yıl önceki yaklaşımlarının bugün karşılığı nedir sorusunun cevabını arayacağız.

Bölgede yaşadığımız bir yangın var. Bu ızdırabı çözmemiz gerekiyor. Hiçbir popülitereye gerek yok. Herkesin elini taşın altına koyması

gerekir. Herkes bu ızdırabı hissetmeli ve duymalıdır. Biz Artuklu Üniversitesi olarak bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu ızdırabın bir sonucudur. Kendiliğinden oluşmuş değildir" dedi.

"KÜRTLER VE TÜRKLER ASIRLARDIR KADER BİRLİĞİ YAPMIŞTIR"

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise, bölgede yaşanan olaylara değinerek şunları söyledi:

"Bediüzzaman diyor ki; 'Biz Kürtler başkasına benzemeyiz. Bu çok önemlidir. Biz yakinen biliyoruz ki içtimai hayatımız, yani bizim sosyal hayatımız Kürtlerin sosyal hayatları, Türklerin hayat ve saadetinden neşret eder. Türkler ve Kürtler asırlardır kader birliği yapmıştır, birbirine iç içe olmuştur. Birilerinin varlığı diğeri ile kayıp olan ve birlikte yaşamaya mecbur değil mahkum olanlardır.' Bediüzzaman sürekli bu mesajları vermesine rağmen ve bütün arkçılık ve ırkçılık hareketlerine karşı bir sevr

gibi durmasına rağmen bölücülükle suçladılar. ve bugün huzurumuzda talebeleri var. Talebeleri çok önemli bir kısmı gayri Kürt olanlardır. Sadece Kürtlerden değil,

doğusundan, batısından her yerden talebeleri var. ve onun misyonunu her tarafta ırkçılığa karşı büyük bir set oluşturdular."

"PKK'NIN BÜTÜN ÇABASINA RAĞMEN TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞÇE YAŞIYOR"

Çelik, "Eğer bugün PKK'nın bütün gayretlerine rağmen bölücülüğün unsurları, bütün çabalarına rağmen bu kadar gözyaşı ve şehit olmasına rağmen eğer bugün Türkiye'de Türk-Kürt kavgası yoksa Türklerin ve Kürtlerin aynı ruh ve mağnaz fikirliliği, aynı Allah'a, aynı kıbleye yöneliyor olması ve aynı peygamberin ümmeti olmasından kaynaklanmaktadır. Bunu bilen Türk ve Kürt ırkçılar bu manevi çimentoyu yok etmeye çalışıyor. Bir taraftan Kürtçüler Kürtlere diyorlar ki, İslam dini ümmet anlayışı ile sizi sömürge

haline getiriyorlar. Kürtlerin esas dini Zerdüşt'tür diyorlar. Bunu bölücü hareketin en önemli adamları söylüyor. Diğer taraftan yine dinden mahrum olan Türkçüler, Türklerin esas dininin Şamanizm olduğunu ve adeta İslam iksirini içen Türklerin de tarih boyunca pasifleştirildiğini söylüyorlar. Eğer ikisi ortadan kalkarsa adeta imamesi kopmuş tespihe benzer paramparça olurlar. Bugün hala bütün tahriklere rağmen biz yine Türk-Kürt kardeşliğini muhafaza ediyorsak, ayrıca aynı camide beraberce saf tutup aynı

üniversitede beraber eğitim görüyorsak ve sosyal hayatta ticarette birlikteliğimizi sürdürüyorsak, bütün gayretlere rağmen kardeşliğimiz, birlikteliğimiz devam ediyorsa, işte bu manevi bağlılığımızın devam etmesinden kaynaklanıyor. Bediizzaman Hazretleri ömrü boyunca buna hizmet etmiştir" şeklinde konuştu.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ise, Bediüzzaman Said el-Nursi el-Kurdi'nin genişleyen halkalar biçiminde Anadolu, Osmanlı, İslam coğrafyalarına ve hatta bütün dünyaya kesif, derin ve müspet tesirler bırakmış çok mühim bir alim olduğunu ifade etti. Omay, "Dünyanın yeniden şekillendiği, Osmanlı ve İslam topraklarında çok yoğun ve çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir zamanda ortaya çıkmış; keskin zekası, yılmak bilmeyen azmü kararı, dini ilimlere derin vukufiyeti, analitik

tefekkürdeki üstün kabiliyeti, muazzam bir müceddid olarak temayüz eden

karakteri, fikirlerindeki insicamı, imanı, feragati, fedakarlığı, hürriyet ve istiklalden asla vazgeçmeyen mizacı ile kendi zamanını, günümüzü ve istikbalimizi aydınlatmıştır. Onun fazilet ve ahlakı, mazlumun yanında zalimin karşısında dimdik duran kişiliği bütün dünyaya örnek olabilecek tarzdadır. İşte bu külliyatın içinde, engin basiretinin bir tezahürü olan Münazarat adlı eseri, bizim can yakıcı meselelerimizden biri olan Kürt

meselesi ve tefrikaya sebep bir nispete varabilen milliyetçilik fikirleri üzerine düşünmemizi sağlayacak niteliktedir. Münazarat, istibdada karşı çıkan, hürriyeti önemseyen, insanların farklı kimlik haklarını teslim eden, yüz yıl önce zuhur eden ulus-devlet ve ulusçuluk projelerinin hatalarını daha tohum halindeyken teşhis eden, bunlara karşı hal çareleri üreten, farklı dillere sahip olup onları hayatın her alanında kullanmanın tabii bir hak olduğunu ifade eden Üstad'ın önemli bir başka eseridir. Bu üç

günde, Münazarat çerçevesinde mühim bir meselemizi, Kürt meselesini, milliyetçilik fikirlerini ve bunlara taalluk eden diğer cemiyet meselelerini konuşacağız" diye konuştu.

3 gün sürecek sempozyumda, 75 akademisyen Said Nursi'nin 'Kürt Reçetesi'ni masaya yatıracak. - MARDİN

Kaynak: İHA

06 Nisan 2012 Cuma 18:33

Bediüzzaman Said Nursi, Mardin, Artuklu Üniversitesi, Politika, Güncel