Meclis Başkanı Tuygun; 'Başarılı Bir Sezon Geçirdik'

Erzincan İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları tamamlandı.

Erzincan İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları tamamlandı. İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşen 5 oturumda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen, altyapı, içme suyu ve yol çalışmaları ile ilgili kararlar alındı. İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, 2016 yılı yatırım yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek; " Yatırım ve çalışmalarımızı sezon itibari ile tamamlıyoruz. Bu yıl programlanan hedeflerimizin büyük bir bölümünü tamamladık. Köy ve ilçelerimizde halkımızın daha modern ve rahat bir yaşam kalitesine kavuşması için İl Özel İdaresine bağlı ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen, başta valimiz olmak üzere siyasilerimiz ile özel idare ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir çaba sergileyen meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Eylül ayı meclis toplantılarında oy birliği ile alınan kararlar ise şöyle; Kemah İlçesi Göğüsbağ Mahallesinde yer alan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 143 ada, 2 parsel, 25.167,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine halı saha yapılmak üzere Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ilgi yazıları ile tahsisi istenilmiştir.
5302 Sayılı Kanunu'nun 10. maddesinin (f) bendi gereğince; söz konusu taşınmazın Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü'ne 25 yıl süre ile tahsisinin yapılmasına,
İl Özel İdaresi Kanunu'nun 7. maddesinin (c) bendi gereğince; İlimiz Refahiye İlçesi, Kemaliye sınırları içerisinde bulunan 2 ada, 13 parsel no ile tapuda Erzincan İli Tüzel kişiliğine ait 56.405,03 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın 7.356,02 m2' lik kısmı ile Sağlık Mahallesi 179 ada, 22 parsel no ile tapuda Erzincan İli Tüzel Kişiliğine ait toplam 6.119,00 m2 yüzölçümü sahip taşınmaz malın 5.320,98 m2'lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi hükümleri doğrultusunda 275.719,08 TL. bedelle Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü'nce kamulaştırılmasına,
Tercan İlçesi Çadırkaya Beldesi, Gözeler Mahallesi Kızılmağara mevkiinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kızılmağara İlkokulu ve arsasının satışının yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarına sevkine,
Ergan Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde 2 adet telesiki yapımı, suni karlama sistemleri yapımı, kayak odası yapımı, kar ezme aracı garajı yapımı, pist aydınlatma işi yapımı ve mekanik tesisler bakım ve onarım işinin İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Otlukbeli İlçesi Yeşilbük Köyü Köykonağı yapımı işinde bulunan 20.000,00 TL ödenekten 10.000,00 TL.sinin Yeniköy Köy Camisinin bahçe düzeni işinde kullanılmak üzere, 7.000,00 TL.sinin Umurlu Köyü kanalizasyon tamiratı işinde çalıştırılmak üzere kepçe kiralanması ve 3.000,00 TL.sinin ise işçilik giderlerine kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Otlukbeli İlçesi Karadivan Köyü sosyal tesis işinde bulunan 9.425,00 TL ödenekten 6.000,00 TL.sinin çöp kutusu alımı işinde kullanılmak üzere, 3.425,00 TL.sinin ise Otlukbeli Köylere Hizmet Birliği'nin çeşitli işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında kanalizasyon işi olarak yer alan İlimiz Tercan İlçesi Oğulveren, Dallıca, Elaldı Köyleri için ayrılan toplam 90.000,00 TL ödeneğin Gökpınar Köyü köprü yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İliç İlçesi Balkaya Köyü cami yapımı işinde kullanılmak üzere 20.000,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı bütçesinden karşılanarak ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
Işıkpınar Köyü yol genişletme çalışması yapıldığından dolayı sulama kanalı yapımı işinin İl Özel İdaresi 2016 Yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
Kalecik Köyü Yançürtü mevkiinde bulunan yola dağılan taş, kum ve sel sularının gelmesi nedeniyle ulaşımın zorlaştığı, İl Özel İdaresine ait bir adet greyderin görevlendirilerek söz konusu yolun tesviye çalışmasının yapılmasına,
Kilimli Köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısından dolayı köye yeterli miktarda su getirilmesi ile ilgili köy muhtarının talebi olduğu, köye ait içme suyu membasında yeterli suyun mevcut olduğu ancak boruların çok küçük olduğundan kaptajdan suyun boşa aktığı, 700 metrelik ishale hattının İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından mahallinde incelenerek söz konusu işin İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
Uluköyde yapımı devam eden sebze toplama binasının kaba inşaatının bittiği, inşaatın tümünün bitirilmesi için İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı bütçesinin ilgili tertibinden 45.000,00 TL ödeneğin verilmesine,
Üzümlü İlçesi Pişkidağ köyü sınırları içerisindeki 1105 parsel numaralı 1.6 ha'lık taşınmaz alan üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santralı) projesine ait imar planlarının onaylanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan ilimiz Tercan İlçesi Konarlı Köyü yeni yol menfez yapımı işinde bulunan 150.000,00 TL. ödeneğin, K.D.V. hariç 119.367,17 TL.sinin Tercan-Konarlı Köy yolu yeni güzergah yapımı işinde kullanılmasına,
6360 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince mülkiyeti İl Özel İdaresine devredilen ve İl Genel Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 39 sayılı Kararı ile de köy Tüzel Kişiliğine 25 yıl süre ile tahsis edilen Merkez Bahçeliköyde bulunan söz konusu 232 ada 2 ve 3 parselde bulunan taşınmazların tahsislerini iptal edilerek satışının yapılması ile ilgili konunun daha sonra ki toplantılarda değerlendirilmesine,
Çayırlı İlçesi Çataksu grup yolunun KÖYDES kapsamında 4 Km.lik bölümünün asfalt yapıldığı, eksik kalan kısmının ise İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
Erzincan Belediyesi belediye sınırları içerisinde trafik işaretleri ve yön levhaları montajında çalıştırılmak üzere İl Özel İdaresine ait Levha Çakma Makinesinin İl Özel İdaresi'nin arta kalan boş zamanlarında görevlendirilerek çalıştırılmasına,
Kapanan Bayırbağ, Karakaya, Uluköy ve Bahçeliköy Belediye Başkanlıklarında bulunan ve İl Özel İdaresine devredilen taşınmazlardan (işyeri, dükkanlar ile tarla olarak kirada olanlar hariç) yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere Bayırbağ, Karakaya, Uluköy ve Bahçeliköy Köy Tüzel Kişiliklerine 25 yıl süre ile tahsis edilmesine,
Tercan İlçesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Camii Şerif Mahallesi Okullar Mevkiinde 2013 ada, 3 parselde bulunan 1645 m2 ve kullanılmayan kargir İlkokul Binası ve arsanın, Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yeniden yapılması nedeniyle inşaat yapımı bitene kadar İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesine,
İl Genel Meclisi'nin 05.08.2016 tarihli toplantısında Erzincan Merkez Baltaşı Köyünde içme suyu yapımı işi ile ilgili karar alınmış olup, yapılacak bu iş için 70.000,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Bütçesinden karşılanmasına,
Çayırlı İlçesi, Doğanyuva-Hastarla Köyü sınırları içerisindeki planlarda koordinatları belirlenen tescil dışı yaklaşık 24.5 ha lık alanda Regilatör ve HES projesine ait imar planlarının onaylanmasına,
Ergan Dağı 1 adet Prefabrik günübirlik bina çatı onarım işinin İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırım programına alınmasına, söz konusu işte kullanılmak üzere 52.000,000 TL ödeneğin İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2016 Yılı bütçesinden karşılanmasına,
Tercan İlçesi, Köprübaşı Köyü sınırları içerisindeki 101 ada, 7 ve 8 nolu parseller 11,8 ha lik taşınmaz alan üzerinde GES amaçlı uygulama imar planlarının onaylanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,
Refahiye İlçesi Sağlık köyü sınırları içerisindeki 135 ada 16 parsel numaralı 2.8 ha'lık taşınmaz alan üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santralı) projesine ait imar planlarının onaylanmasına,
İl Özel İdaresi Yatırım programında bulunan Merkez ve İlçe Köyleri Sosyal tesis yapımı işi için gönderilen ödeneklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığının araştırılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Merkez İlçeye Bağlı kaç adet köyde yerleşim alanı ve imar planlarının çıkarıldığı, çoğu köyde yerleşim alanı ve imar planlarının bulunmadığı nedeniyle yapılaşmalarda köy halkı arasında huzursuzluk yaşandığı, söz konusu konu hakkında bilgi edinilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Üzümlü İlçesi Çadırtepe köyü bağlar mevkiinde Üzümlü-Çadırtepe arasında bulunan üzüm bağları yollarının İl Özel İdaresine ait iş Makineleri tarafından yol genişletme çalışması yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Heybeli, Türkmenoğlu, Binkoç, Kilimli, Gümüştarla, Hancıçifliği, Oğlaktepe, Aydoğdu Köylerinin içme suyu ve kanalizasyon işleri yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına,
Üzümlü İlçesi Bulanık Köyü içi ile eski köy arasında bulunan yol ile Çayıryazı ve Büyükköy arasındaki 1 Km.lik yolun İl Özel İdaresine ait iş makineleri tarafından açılmasına,
Üzümlü İlçesi Kararcalar, Otluk, Bulanık, Çayıryazı köyleri grup yolunda 2015 yılında yapılan yol genişletme çalışmaları sonucunda oluşan tahribat nedeniyle mevcut grup yolunda 15 Km. 1.kat asfalt yapımı işinin imkanlar doğrultusunda İl Özel İdaresi ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
Çayırlı İlçesi Harmantepe Köyü içme suyu borularının bazı kısımlarının zarar gördüğü ve değişmesi gerektiği, söz konusu 150 metre 110'luk içme suyu borusunun imkanlar dahilinde İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından karşılanmasına,
Üzümlü İlçesi Çadırtepe Köyünde ki yeni yerleşim yerlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 600 metre 63'lük içme suyu borusunun imkanlar dahilinde İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından karşılanmasına,
Üzümlü İlçesi Karakaya Köyü yol geçişlerinde kullanılmak üzere 3 adet 400'lük, 5 adet 300'lük korige borunun imkanlar dahilinde İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından karşılanmasına,
Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyünde yapılmakta olan camii avlusu işine 20.000,00 TL, Pişkidağ Köyünde yapılmakta olan minare yapımı işi içinde 5.000,00 TL. Toplam 25.000,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasına,
Otlukbeli İlçesinde bulunan Devlet Hastanesi Ambulans garaj yapımı işi için 65.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına aktarılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan Otlukbeli İlçesi Yeniköy Köyü Kanalizasyon işinde bulunan 22.000,00 TL.nin, Yeniköy Köyü Köprü yapımı işinde bulunan 50.000,00 TL.nin, Boğazlı Köyü Kanalizasyon yapımı işinde bulunan 22.000,00 TL.nin toplam 94.000,00 TL ödeneğin Otlukbeli Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılarak Boğazlı Köyü kanalizasyon yapımı ve malzeme alımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Çayırlı İlçesi Yazıkaya Köyü mezarlık duvarı yapımı işinde bulunan 20.000,00 TL, Gelinpınar Köyü sosyal tesis işinde bulunan 5.000,00 TL, Harmantepe Köyü sosyal tesis işinde bulunan 5.000,00 TL, İl Özel İdaresi 2016 mali yılı bütçesinden ise 10.000,00 TL. ödenek yardımı yapılarak toplam 40.000,00 TL ödeneğin Yazıkaya Köyü kilit parke yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Tercan İlçesi Sağlıca Köyü kilit parke yapımı işi için ayrılan 25.000,00 TL ödeneğin Beşgöze Köyü kilit parke yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Çayırlı İlçesi Balıklı Köyü İçme suyu borusu alımı işi için ayrılan 10.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün çobanevi yapımı işinde yapılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan Refahiye İlçesi Aslanyusuf sulama borusu (200'lük 1000 metre) 20.000,00 TL, Ortagöze Köyü sulama borusu (200'lük 1000 metre) 15.000,00 TL, Yurtbaşı Köyü sulama borusu (200'lük 500 metre) 13.000,00 TL, Yaylapınar Köyü sulama borusu (200'lük 450 metre) 12.000,00 TL. ödenekle yer alan işlerin programdan çıkarılarak yerlerine Çat Köyü Açık Kanal yapımı işi için 20.000,00 TL, Bostandere Köyü sulama yapımı işi için 40.000,00 TL. olarak tahsis değişikliği yapılmasına, Sağlık Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 20.000,00 TL, Akçiğdem Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Yeniyurt Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 7.000,00 TL, Topağaç Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Hacıköy Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Pınaryolu Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Ağmusa Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 15.000,00 TL, Aslanyusuf Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Alacaatlı Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Erecek Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Ekecik Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 10.000,00 TL, Kızıliniş Köyü Depo Onarımı işi için ayrılan 7.000,00 TL, Yıldızören Köyü içme suyu borusu alımı (90'lık 1400 metre) işi için ayrılan 28.000,00 TL. toplam 157.000,00 TL nin tahsis değişikliği yapılarak, Alacaatlı, Altköy, Aşağı Sütlü, Aşut, Avşarözü, Aydoğan, Bostandere, Çatalçam, Çatköy, Çıragediği, Göçevi, Günyüzü, Hacıköy, Kaçak, Kalkancı, Kamberağa, Kırkbulak, Kızıliniş, Kuzuluk, Mendemebaşı, Pınaryolu, Sağlık, Tepe, Uludere, Çukurçimen, Yukarı Sütlü köylerinin içme suyu vana değişimi ve tamir işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırım programına alınmasına, Gökseki köyü kanalizasyon işi için ayrılan 40.000,00 TL nin aynı köyün istinat duvarı yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Merkez ve İlçe Köylere bağlı yayla yollarının İl Özel İdaresi araçları tarafından programlı işlerden arta kalan zamanlarda iyileştirme çalışmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

10 Eylül 2016 Cumartesi 11:04

Otlukbeli, Üzümlü, Tercan, Eylül, Yerel