Meclis Başkanı Tuygun 'Birlik ve Beraberliğimiz En Büyük Gücümüz'

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, Ağustos ayı meclis toplantılarında yaptığı konuşmada Türk Halkının iradesi sayesinde bir uçurumun eşiğinden dönüldüğünün altını çizerek “Kazanan demokrasi olmuştur.

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, Ağustos ayı meclis toplantılarında yaptığı konuşmada Türk Halkının iradesi sayesinde bir uçurumun eşiğinden dönüldüğünün altını çizerek "Kazanan demokrasi olmuştur. Bugünden itibaren ülkemiz için yapacağımız en iyi şey, barış ve kardeşliğin kazanacağına her daim olan inancımızla, çalışmaya devam etmek ve üretmektir. Erzincan İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi birlik ve beraberlik içerinde aralıksız hizmet üretmeye devam ediyor. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz" diye konuştu.
Erzincan İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında 5 oturumda gerçekleşti. Erzincan'daki köy ve ilçelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının yanı sıra, içme suyu,. Kanalizasyon, sulama ve yol çalışmalarının görüşüldüğü toplantılarda önemli kararlar alındı.
Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin birlik ve beraberlik örneği sergilenerek bastırılmasının ardından yaşanan süreçte, devam eden yatırımların ve çalışmaların aksamaması için meclis üyeleri ve Erzincan İl Özel İdaresi ekiplerinin görevinin başında olduğunun altını çizerek; "Ülkemiz ve milletimizin büyük bir zaferle atlattığı bu süreçte, devletimizin hizmetleri de aksamadan devam etti. 2016 Yılı plan ve bütçe çalışmalarında alınan yatırım kararları aynen sürüyor. Hali hazırda organize sanayi bölgesinde kurduğumuz asfalt konkasörümüz devreye girdi ve merkez köylerimiz olmak üzere sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerinde meclis üyelerimizle aldığımız kararlar doğrultusunda, Valimiz Ali Arslantaş'ın ve milletvekillerimizin destekleriyle içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günleri en kısa sürede atlatacağımızın bilincindeyiz. Erzincan İl Özel İdaresi tüm ekipleri ile beraber, köy ve ilçelerimizin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına gereken hizmeti sunmak için görevinin başındadır" diye konuştu.
Beş oturumda gerçekleşen toplantılarda ise alınan kararlar şöyle; "Er İdare Turizm İnşaat Gıda Temizlik Hizmet Alımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili devir işlemleri tamamlandıktan sonra şirket ile ilgili olarak genel kurul ve diğer işlemleri yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Teoman Yerlikaya'ya şirketi münferit olarak tek başına temsil ve ilzam etmeye yetki verilmesine,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64-a maddesi ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18.maddesinde belirtilen işlerle ilgili olarak, Köyler Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılacak protokolleri imzalamak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine Yetki verilmesine,OYAK tarafından Erzincan Valiliği'ne hibe edilen 24 DF 063 ve 24 DF 064 plakalı Renault Toros Marka araçların tescil işlemleri sehven hem Erzincan Valiliği adına hem de Erzincan İl Özel İdaresi adına yapılmış olduğu, İl Genel Meclisine 16.05.2016 tarihli teklif yazısında söz konusu araç plakalarının sehven 24 DH 063 ve 24 DH 064 yazıldığı ve kararın bu doğrultuda çıktığı, bu nedenle söz konusu araç plakalarının doğrusu olan 24 DF 063 ve 24 DF 064 olarak tescil işlemlerinin yapılmasına,
Kapanan Belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen gayrimenkullerin Köy Tüzel Kişiliklerine tahsis edilmesi ilgili köy muhtarlıklarınca istenildiğinden İl Genel Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.Maddesi (f) bendi gereğince; ".....(kirada olanların kira süresi bitiminde teslim edilmek üzere) Bayırbağ, Karakaya, Uluköy ve Bahçeliköy Tüzel Kişiliklerine 25 yıl süre ile tahsis edilmesine Karar verilmiştir.
6360 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince mülkiyeti İl Özel İdaresine devredilen ve İl Genel Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 39 sayılı Kararı ile de köy Tüzel Kişiliğine 25 yıl süre ile tahsis edilen Merkez Bahçeliköyde bulunan söz konusu 232 ada 2 ve 3 parselde bulunan taşınmazların tahsislerini iptal edilerek satışının yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Ergan Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezinde bulunan Teleferik, Telesiyej, Teleski, Yürüyen Halı, Suni Karlama, Snowpark Kızak Alanı vb. gibi tüm tesisin işletmesini yapmak, bakımını yaparak kayak sezonuna hazır hale getirmek için Mesleki ve Teknik alanda tecrübeli 14 işçinin 24 ay süre ile çalıştırılmasına.Ayrıca kayak sezonunda bilet satış ve kabin görevlisi olarak 1 Aralık 2016-31 Mart 2017 ve 1 Aralık 2017-31 Mart 2018 tarihleri arası 8 işçi personelinde hizmet alımı yöntemi ile çalıştırılmasına, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde hizmet alımı tertibi açılarak ödeneğinin yedek ödenekten karşılanmasına,
Merkez Küçük Çakırman Köyü köy yolunun onarılması işinde çalıştırılmak üzere İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin görevlendirilmesine,
Erzincan Belediyesi belediye sınırları içerisinde trafik işaretleri ve yön levhaları montajında çalıştırılmak üzere İl Özel İdaresine ait Levha Çakma Makinesinin İl Özel İdaresi'nin arta kalan boş zamanlarında görevlendirilerek çalıştırılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,
Genel bütçe kaynağından aktarılan ödenekle, bölgede tarımın canlandırılması, vatandaşlarımızın ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla, kamu adına hizmet yürüten Sulama Birlikleriyle ortak proje gerçekleştirilmesi ve aksayan sulama hizmetlerinin bir sisteme bağlanarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. ve 64. maddeleri doğrultusunda, esas ve usulleri düzenlenecek protokolde belirlenerek 1.000.000,00 TL. kaynak kullanımının karara bağlanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine,
İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan ağır tonajlı ekskavatörlerin nakillerine çalıştırılan lowbedin şasesinin eğilmiş olması ve yük taşıma kapasitesinin ekskavatörleri taşımaya uygun olmaması nedeniyle, ekskavatör ve diğer iş makinelerinin nakillerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç olan en az 50 ton kapasiteli 1 adet 3 dingilli lowbedinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale yapılarak alınmasına,
İller Bankası yatırım programında yer alan ve ödenek tahsis edilen diğer işlerden İliç Çaltı-Yeşilyurt Köyü İçmesuyu ve Kanalizasyon, Merkez Yalınca Köyü İçmesuyu ve Kanalizasyon, Merkez Ganiefendi Köyü İçmesuyu ve Kanalizasyon, Çayırlı Verimli Köyü İçmesuyu ve Kanalizasyon ve Refahiye Üçören Köyü İçmesuyu işlerinin ihale edilerek ihale sonrası eksik kalan ödeneklerin İller Bankasından ek ödenek olarak talep edilmesine, ek ödenek tahsis edilmemesi halinde ödeneği artan işlerin artan ödeneklerinin ödeneği eksik kalan işlere aktarılması için tahsis değişikliği talebinde bulunulmasına, tahsis değişikliğinin uygun görülmemesi veya yetmemesi halinde işlerin eksik kalan ödeneklerinin İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmasına, Çayırlı İlçesi Verimli Köyü içme suyu ve kanalizasyon işleri ile ilgili olarak İl Genel Meclisine raporların sunulması kaydıyla kabulüne,
Ayrıca söz konusu kanunun 64. Maddesinde "- İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır." Amir hükmü doğrultusunda kamu hizmeti ifa eden Akbulut Sulama Birliği Başkanlığı ile İl Özel İdaresi arasında konu ile ilgili protokol düzenlenip imzalanarak, tarımsal sorunun giderilmesi için %50 tarım desteklemesi, %50 ise 5 yıl her yıl eşit taksitlerle geri ödemeli olarak Akbulut Sulama Birliği Başkanlığına 1.000.000,00 TL destek sağlanmasına, bunun için İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine Tarımsal Hizmetler Ortak Proje Hesabı adı altında tertip açılarak ödeneğinin karşılanmasına,
Çayırlı İlçesinin merkezinde bulunan Killik Mevkiinde çok acil sulama kanalı ihtiyacı olduğu, söz konusu işin ödenek temin edildiğinde İl Özel İdaresi 2016 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,
Taksim Mahallesi Ahurcuk Mevki 9-10 pafta, 1970 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile yoldan ihdas edilen A-B ve C parsel numaraları imar uygulaması (yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve yola terk) işlemi Erzincan Merkez Uygulama İmar Planına göre hazırlanan Teknik Dosyada (Tescil bildirimi, durum haritası ve ölçü krokilerinde) görüldüğü üzere;
A, B ve C numaralı parsellerin Erzincan Belediyesi adına yoldan ihdas edilmesine; 1970 ada 1 parsel ile yoldan ihdas edilen A, B, C numaralı parsellerin tevhid edilip D numaralı parsel edilmesine, D numaralı parselin E, F ve G numaralı parseller şeklinde üç kısma ifraz edilmesine F ve G ile gösterilen kısımların planda yol olduklarından bedelsiz olarak yola terk edilmek üzere Maliye Hazinesi Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi adına arsa vasfında tescil edilmesine,
Merkez Çatalarmut, Ilıdere, Yeşilçat, Heybeli ve Elmaköy olmak üzere 5 köye getirilen içme suyunun 33 km. mesafede olduğu, orman içerisinden gelen yolun yağan yağmurlar ve selden dolayı heyelan oluştuğundan 50 metre aşağıya sürüklendiği ve yolun tamamen tahrip olduğu, İl Özel İdaresi yetkili personellerin yerinde yapmış oldukları inceleme neticesinde söz konusu işin yapılabilmesi için 16.000,00 TL ödeneğin İl Özel idaresi bütçesinden karşılanarak yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan ilimiz Merkez Bahçeliköy parke yapımı işi için ayrılan 60.000,00 TL ödeneğin aynı köyün yapımı devam eden sulama kanalı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Söz konusu taşınmaz üzerine 2016 yılı Temel Eğitim Yatırım Programı kapsamında 16 derslikli Bahçelievler Ortaokulu yapılması planlanmıştır.
İlköğretim Okullarına ait taşınmazların 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 62. ve 65.maddeleri gereğince bedelsiz olarak İlköğretim Kurumlarına tahsis edileceği ve İl Özel İdaresi adına tapuya tescil edileceği hüküm altına alındığından,
5302 Sayılı Kanunu'nun 10.Maddesinin (f) bendi gereğince; İnönü Mahallesi 2035 ada, 3 parsel nolu taşınmazın Erzincan Belediyesi'ne ait 10511/113405 hisse miktarının İl Özel İdaresi adına bedelsiz devrinin yapılmasına,
Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin 20.04.2016 tarihli toplantısında Birlik Tüzüğünün Birlik Meclisinin Kuruluşu başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan tüzük değişikliği gereği, Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Birlik Meclisini oluşturmak üzere İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet GEDİK ve Adnan YILMAZ'ın asil üye, Hüseyin KALKAN ise yedek üye olarak seçilmesine,
Çayırlı İlçesi, Doğanyuva-Hastarla Köyü sınırları içerisindeki planlarda koordinatları belirlenen tescil dışı yaklaşık 24.5 ha lık alanda Regilatör ve HES projesine ait imar planlarının onaylanması ile ilgili konunun5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,
Kemaliye İlçesine bağlı Kekikpınar, Kabataş, Harmankaya, Balkırı, Yeşilyurt, Ergü, Çanakçı, Gözaydın Köyleri gibi küçükbaş hayvan ve arıcılıkla uğraşan köylerin yayla, mera ve arazi yollarının İl Özel İdaresinin Programlı işlerinden arta kalan zamanlarda İl Özel İdaresine ait Kemaliye Bakımevinde bulunan araçlarla yapılmasına,
Kelkit Havzası tarımsal üretim faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan ceviz yetiştiriciliğinin rekabet şartlarını kümelenme modeli ile güçlendirmek ve Kelkit Havzasında cevizin marka yolculuğunu başlatmak amacıyla hazırlanan Kelkit Havzasında Ceviz Üretimini Geliştirme Entegre Projesine Erzincan İl Özel İdaresinin katılımının sağlanılmasına, proje bedeli 423.000,00 TL olup % 43.74 tekabül eden 185.000,00 TL.si 5 İl Özel İdaresinden, % 30,26 128,000,00 TL.si Birlik bütçesinden % 26 sına isabet eden 110.000,00 TL.si çiftçilerden tahsil edilmesine, Proje kapsamında İlimizden Refahiye İlçesi belirlenmiş olup Erzincan İl Özel İdaresine düşen 10.822,35 TL. payın 2016 Mali yılı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasına,
Refahiye İlçesi Sağlık köyü sınırları içerisindeki 135 ada 16 parsel numaralı 2.8 ha'lık taşınmaz alan üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santralı) projesine ait imar planlarının onaylanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,
Kapanan Bayırbağ, Karakaya, Uluköy ve Bahçeliköy Belediye Başkanlıklarında bulunan ve İdaremize devredilen taşınmazlardan (işyeri, dükkanlar ile tarla olarak kirada olanlar hariç) Bayırbağ, Karakaya, Uluköy ve Bahçeliköy Köy Tüzel Kişiliklerine tahsis edilmesi ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonlarına sevkine,
İl Özel İdaresin de boş olan 10 mühendis, 1 Mimar ve 1 Şehir Plancısı kadroları karşılığı, 4 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Mimar ve 1 Şehir Plancısı olmak üzere tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili konunun 2017 Yılı içerisinde bütçeye ödenek koyularak gerçekleştirilmesine,
İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım programında bulunan ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.Maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Tercan İlçesi Büklümdere Köyü içme suyu işi için ayrılan 35.000,00 TL ödeneğin aynı köyün fosseptik çukuru yapımı işi için pür emanet olarak değiştirilerek yapılması için tahsis değişikliği yapılmasına,
Tercan İlçesi Yalınkaş Köyü içme suyu deposu işi için ayrılan 30.000,00 TL ödeneğin aynı köyün kilit parke yapımı işi için tahsis değişikliği yapılmasına,
Refahiye İlçesi Gökseki Köyü Sosyal Tesis işi için ayrılan 25.000,00 TL ödeneğin aynı köyün istinat duvarı yapımı işi için tahsis değişikliği yapılmasına,
Kemah İlçesi Mermerli Köyü Sosyal Tesis işi için ayrılan 60.000,00 TL ödeneğin aynı köyün eski yerleşim yerinde kilit parke yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Kemah İlçesi Deliçay köprü İkmal işinin, ilçede yapılacak olan barajın göl aynası içerisinde kalacak olması nedeniyle programdan çıkarılması düşünüldüğü, söz konusu iş için programda yer alan 130.000,00 TL.den 50.000,00 TL.sini Konuksever Köyü köy içi 2,50x2,50-12 metre ve 1.50x1.50-10 metre menfez yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne kilit parke yapımı işi için aktarılan 50.000,00 TL ödeneğin KÖYDES programlı işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Otlukbeli İlçesi Karadivan Köyü sosyal tesisler işi için gönderilen 37.000,00 TL ödeneğin aynı köyün kilit parke yapımı ve korige boru alımı işlerinde kullanılmak üzere, Yeniköy Köyü sosyal tesisler işi için gönderilen 25.000,00 TL ödeneğin aynı köyün cami bahçesi andezit taşı döşenmesi işi için, Umurlu Köyü sosyal tesisleri işi için gönderilen 19.000,00 TL ödeneğin aynı köyün kanalizasyon tamiri, bakım ve onarımı işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Otlukbeli İlçe Köylerine çöp kutusu alımı ve toplanması işi için 18.500,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,
Merkez Balıbey Köyü Köy Konağı işi için ayrılan ödeneğin aynı köyün mezarlık yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Merkez Günbağı Köyü Mezarlık Duvarı ve Sosyal Tesis işi için ayrılan ödeneğin aynı köyün içme suyu işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Merkez Yeniköy Köyü Köy Konağı işi için ayrılan ödeneğin aynı köyün içme suyu deposu, çoban damı, logarlar vb. gibi köy işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Merkez Türkmenoğlu Köyü mezarlık yoluna ayrılan ödeneğin mezarlık yollarının yanı sıra köyün Köprü Başı Mahallesinde bulunan sokakların kilit parke yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği, İlimiz Çayırlı İlçesi Gelinpınar Köyü Köy Konağı yapımı işi için ayrılan 25.000,00 TL ödeneğin aynı köyün İmam evi lojman tadilatı işi için kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan İlimiz İliç İlçesi Sabırlı Köyü sosyal tesis işi için ayrılan 25.000,00 TL ödeneğin, 10.000,00 TL.sinin Kuran Köyü sosyal tesis işi için, 15.000,00 TL.sinin Balkaya Köyü sosyal tesis işi için kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Ayrıca Sarıpınar, Dikmen, Yılmaz, Konukçu, Kuran ve Özlü Köylerinin yol onarımı, genişletme ve güzergah değişikliği, Karakaya Köyü stabilize işinin yapılabilmesi için iş makinelerinin görevlendirilmesine,
Kemaliye İlçesi Yeşilyurt Köyü Depo onarımı işi için ayrılan 15.000,00 TL ödeneğin Başpınar köyü Su deposu yapımı işi için kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Tercan İlçesine bağlı Akyurt Köyü içme suyu deposu yapımı işinde bulunan 40.000,00 TL, Yaylacık Köyü içme suyu deposu yapında bulunan 40.000,00 TL, Beşgöze Köyü içme suyu deposu onarım işinde bulunan 30.000,00 TL. toplam 110.000,00 TL ödeneğin Göktaşı Köyü ve Yaylayolu Köyü içme suyu işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği, İkizler Köyüne ayrılan 3.000,00 TL, Konarlı Köyü Hayranlar mezrasına ayrılan 3.000,00 TL, Sağlıca Köyü Tello mezrasına ayrılan 3.000,00 TL, Yaylım Köyü Kot mezrasına ayrılan 4.000,00 TL, Yenibucak Köyü Depo yapımı işine ayrılan 25.000,00 TL. toplam 38.000,00 TL ödeneğin Başbudak Köyü Arekelkomu mezrası içme suyu yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması,
Refahiye İlçesi Derebaşı-Kerdağı mezrası arası yolun stabilize ve yol iyileştirme çalışmasının İl Özel İdaresine ait araçlar tarafından yapılması, Ortagöze Köyü için ayrılan 60.000,00 TL ödeneğin aynı köyün su ve kanalizasyon alt yapı işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.Maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Tercan İlçesi Edebük Köyü cami bakım ve onarımı işleri için 20.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasına,
Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü 5.000,00 TL, Denizdamı Köyü 10.000,00 TL, Karakaya Köyü 9.000,00 TL. toplam 24.000,00 TL. ödeneğin adı geçen köylerin sosyal tesis işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı bütçesinden Üzümlü Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesine,
Üzümlü İlçesi Merkez Bağarkı Mevkiinde acil ihtiyaca binaen 200 metre 35x50 ebatlı sulama kanalının İl Özel İdaresi Ek Yatırım programına alınarak yapılmasına,
Üzümlü İlçesi Bağlar Köyünün Sansa Mezrasında bulunan su deposunun mahallinde inceleme yapılarak onarımının yapılmasına,
Üzümlü İlçesi Bayırbağ ve Karakaya Köylerinde bulunan anons cihazlarının arızasının giderilebilmesi için bazı parçalarının yenilenmesi gerektiği, arızalı olan anons cihazlarının yapılması için Bayırbağ Köyüne 15.000,00 TL, Karakaya Köyüne 15.000,00 TL. toplam 30.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından Üzümlü Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesine,
İliç İlçesi Kuzkışla Köyüne 4 Km. mesafeden içme suyu getirileceğinden, köy halkı tarafından boruları alınmış olup İl Özel İdaresine ait Kanal Kazıcı makinesinin görevlendirilmesine,
Kemah İlçesi İncedere Köyü Nadaroğlu Mezrası yolunun terör olaylarından dolayı 5 yıldan beri kapalı olduğundan, bölgedeki tarım arazilerinin mahsullerinin taşınması ve mezarlık ziyaretlerinin yapılabilmesi için söz konusu yolun bakım ve onarımının yapılmasına,
Kemah İlçesi Kazankaya ve Akyünlü Köy yollarında önemli ölçüde bozulmaların olduğu, yol tamiratı için 1450 metre uzunluğunda stabilize veya imkan olması halinde asfalt kaplama yapılmasına, söz konusu işin 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan ancak Kemah Barajı yapımı nedeni ile su alanı içinde kalacak olan Deliçay köprüsünden artan 80.000,00 TL. ödenek ile yapılmasına,
Merkez Ballı köyünde yeni yerleşim yeri oluştuğundan köy içerisindeki dereden geçişlerin sağlanabilmesi için mahallinde inceleme yapılarak yeterli büyük boy korige borularının İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından karşılanmasına,
Merkez Baltaşı Köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısından dolayı köyün ishale ve şebeke hattında yenileme gerektiği projesi İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan İçme suyu işinin İl Özel İdaresi 2016 yılı Ek Yatırım programına alınarak ilgili birim tarafından ihalesinin yapılması ve ödeneğinin karşılanmasına,
İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım programında yer alan Kemaliye İlçesi Kocaçimen Köyü 20.000,00 TL, Dallıca Köyü 40.000,00 TL, Kutluca Köyü 15.000,00 TL, Harmankaya Köyü 15.000,00 TL, Çat Köyü 15.000,00 TL, Çakırtaş Köyü 15.000,00 TL, Esertepe Köyü 15.000,00 TL, Boylu Köyü Köyü 15.000,00 TL, Kabataş Köyü 10.000,00 TL içme suyu işleri ile Çanakçı Köyü 60.000,00 TL, Yukarı Mutlu Köyü 20.000,00 TL kanalizasyon işleri için toplam 240.000,00 TL ödeneğin Kemaliye İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,
Otlukbeli İlçesi Ördekhacı Köyünde bulunan türbe ziyaret yerinin çevre düzenleme işi için 20.000,00 TL ödenek tahsis edilmesine,
Merkez Yeşilçat ve Ağılözü köylerindeki stabilize işlerinin İl Özel İdaresi tarafından gerekli incelemelerin yapılarak 2016 Yılı Ek Yatırım programına alınarak yapılmasına,
İlimiz Merkez ve İlçe Köylere bağlı yayla yollarının İl Özel İdaresi araçları tarafından programlı işlerden arta kalan zamanlarda iyileştirme çalışmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

12 Ağustos 2016 Cuma 09:54

Üzümlü, Bayırbağ, Karakaya, Ünal Tuygun, Yerel