Mustafa Cengiz: 'Biz Galatasaraylıyız, Biz İstedik mi Bas¸arırız'

'Sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz'İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ekonomik sorunlara değinerek, 'Yönetim olarak, sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi degˆis¸tiremeyecegˆimiz için gemiyi güçlendirmektir' dedi.

"Sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz"
İSTANBUL / DHA
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ekonomik sorunlara değinerek, "Yönetim olarak, sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi degˆis¸tiremeyecegˆimiz için gemiyi güçlendirmektir" dedi.
Galatasaray Dergisi'nin Mart sayısında camiaya seslenen Cengiz'in açıklamaları şöyle;
"Sevgili Galatasaraylılar,
Sporun sadece sagˆlık için yapılmadıgˆı, günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi oldugˆu gerçegˆi göz ardı edilemez. Hepimizin malumu, dünya futbol ekonomisi günden güne büyüyor. Gerek uzak dogˆu pazarı gerekse dünyanın farklı lokasyonlarındaki sermaye gruplarının da dahil olmasıyla futbol dünyası çok da kontrollü olmayan bu büyüme kars¸ısında okyanusun ortasında dalgayı bekleyen bir yelkenli gibi... UEFA ve yerel federasyonlar tarafından iktisadi reform çabaları ortaya konsa da geçmis¸ten gelen yapısal bozukluklar nedeniyle sorunların çözümden çok ertelenmesi metodu tercih ediliyor. 
Bu duruma ilaveten, kulüplerin bas¸arıya ivedilikle ulas¸ma arzusuyla günlük düs¸ünme refleksi, finansal aksaklıkların katlanarak ilerlemesinin bir digˆer nedeni... Bu noktada yönetim olarak göreve bas¸ladıgˆımız günden bu yana neye mal olursa olsun, günlük düs¸ünmeden Galatasaray için en dogˆru adımı atmanın gayreti içindeyiz.
Malumun ilana ne hacet ama; var olan sorunların yeni olmadıgˆı hem Galatasaray camiası hem de spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu anlamda yönetim olarak, sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi degˆis¸tiremeyecegˆimiz için gemiyi güçlendirmektir.
Aldous Huxley'in dedigˆi gibi; "I·nsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebilecegˆi tek bir s¸ey vardır; o da kendisidir." Bu bilinçle, Galatasaray'ın dalganın nereden gelecegˆi belli olmadıgˆı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan bas¸ka çaresi yoktur.
S¸unun da bilinmesini isterim, Türk sporunun tartıs¸masız en büyük kulübü, dünya futbolunun en önemli aktörlerinden bir tanesi olan kulübümüz, güvenli limana ulas¸acak rotaya sahip. Bu anlamda Galatasaraylılara kan, gözyas¸ı, bas¸arısızlık vaadimiz kesinlikle yok. Aksine bas¸arı için dogˆru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldigˆinin farkındayız. Zira büyük gemilerin yeri büyük okyanuslardır. Bu noktada taraftarla birlikte ele ele vererek bilinçli bir kalkınma hareketini bas¸lattıgˆımız gerçegˆi ortadayken, tutarsız algı oyunları ve pusu kültüründen ilham alanların da kars¸ımızda yer aldığını görüyoruz. Bizim onlara kars¸ı elimizde olanlar gerçeklerdir, çünkü gerçek en büyük silahtır. Yine Huxley'in sözlerinde oldugˆu gibi, siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürecektir.
Sevgili Galatasaraylılar, 
Geçtigˆimiz ay sonunda Galatasaray stat müzesinin açılıs¸ını gerçekleştirdik. Statların sadece iki haftada bir maç yapılan yerler olmadıgˆı üzerine kurulan cümleleri yıllarca dinledik. Lakin bu noktada çabası gösterilen ama sözden öteye gidemeyen bu temenni artık hayat buldu. Bunu da bas¸aran her zaman oldugˆu gibi yine Galatasaray... Bugün Galatasaray'ın evine, yani stadına ulas¸tıgˆınızda stat içindeki ofislerde günlük is¸lerinizi halledebilir, Galatasaray Stadyum Müzesini gezebilir, GS Store'dan alıs¸veris¸ yapabilirisiniz. I·lerleyen dönemde daha çok sosyal aktivitenin s¸anlı tarihin yazıldıgˆı bu dev mabette gerçekles¸mesini sagˆlayacagˆız.
Galatasaray için her geçen günün degˆerinin farkındayız. Mali, idari ve sportif anlamda sadece günlük degˆil, reformist bir s¸ekilde gelecegˆimizi, günü kurtarma adına tahvil etmeden, yeni reel gelirler yaratarak taraftarımız ile birlikte zirve yolunda ilerlemeye devam edecegˆiz. Kadim bir gelenegˆin, vefalı bir durus¸un ve feraset sahibi bir anlayıs¸ın sahipleri biz Galatasaraylılar, içinde bulundugˆumuz güzel günleri de inkar etmeden, daha güzel günlerin gelecegˆe ertelenmis¸ oldugˆunu biliyoruz. Çünkü bizler Galatasaraylıyız, biz istedik mi bas¸arırız."

Kaynak: DHA

13 Mart 2018 Salı 11:07

Aldous Huxley, Galatasaray, Mustafa Cengiz, Spor
YORUMLAR