Niğde Üniversitesi Dev Sempozyuma Hazırlanıyor

Niğde’de “I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu” düzenlenecek.

Niğde'de "I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecek.Niğde Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Rusya Federasyonu) işbirliği ile 18-21 Mart 2014 tarihleri arasında "I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecek.Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırmaları Merkezi tarafından organize edilen ve Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma; Türk Cumhuriyetleri yanı sıra ABD, Almanya, İtalya, Çin, Japonya, Rusya, İran, Arnavutluk, Moğolistan, Ukrayna, Afganistan, Makedonya, Ürdün, Kosova gibi ülkelerin de yer aldığı 20 ülkeden Türk Dünyası üzerine bilimsel çalışma ve araştırma yapan çok sayıda bilim insanı tarafından toplam 817 bildirinin gönderildiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda gönderilen 817 bildiriden 485 bildirinin sunulmasının uygun bulunduğu ifade edilen sempozyumda bildirilerin Türkiye Türkçesi dahil, diğer Türk lehçeleri veya İngilizce olarak sunulacağı ifade edildi.Türk Dünyasını ilgilendiren özellikle dil, edebiyat, eğitim, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, uluslararası ilişkiler ve iletişim konuları ve sempozyum afişinde belirtilen diğer konuların ele alınacağı sempozyumda konulara akademik anlayışla değinilmesi, tartışılması ve uygun olanların ortak projelere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Türk Dünyası üzerine araştırma yapan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirme özelliği de taşıyacak olan sempozyumun bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması da bekleniyor.Sempozyum düzenleyicisi üniversiteler tarafından alınan karar ile birlikte birincisi Niğde'de gerçekleştirilecek olan sempozyumun ikincisinin Kazakistan'da üçüncüsünün de Başkurdistan'da (Rusya Federasyonu) düzenleneceği belirtildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

16 Ocak 2014 Perşembe 16:00

Niğde Üniversitesi, Kaşgarlı Mahmut, 21 Mart, Uygur, Yerel