Ödemeler Dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralıkta 490 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralıkta 490 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar azalarak 490 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Portföy yatırımları 344 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 142 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 266 milyon dolar net satış yaptı.
Yurt içi bankaların yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 305 milyon dolar net borçlanma, Genel Hükümet 534 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlarda 1 milyar 999 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 765 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 606 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 564 milyon dolar ve 647 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 605 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde aralıkta 8 milyar 636 milyon dolar net çıkış gözlendi.
Yıl sonu güncellemeleri
Açıklamaya göre "Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.
Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.
Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2012 yılında 897 milyon dolar, 2013'te 536 milyon dolar, 2014'te 921 milyon dolar ve 2015'te 442 milyon dolar azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 526 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar dolar azalış gösterdi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2016 Ocak-Aralık2017 Aralık2017 Ocak-Aralık
I -CARİ İŞLEMLER HESABI-33.137-7.700-47.100
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C)-34.810-7.940-49.760
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B)-25.629-6.751-38.503
A. DIŞ TİCARET DENGESİ-40.892-7.426-58.636
Toplam Mal İhracatı150.16114.206165.775
Toplam Mal İthalatı191.05321.632224.411
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı)-42.776-5.685-48.723
1.1. İhracat141.81914.087159.111
1.1.1. İhracat f.o.b.142.53013.878157.056
1.1.2. Bavul Ticareti5.1404956.201
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar-5.851-286-4.146
1.2. İthalat184.59519.772207.834
1.2.1. İthalat c.i.f.198.61923.084233.792
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta-8.989-1.113-11.255
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar-5.035-2.199-14.703
2. Net Transit Ticaret Geliri94459
3. Parasal Olmayan Altın1.790-1.745-9.972
İhracat8.2481156.605
İthalat6.4581.86016.577
B. HİZMETLER DENGESİ15.26367520.133
Gelir37.3912.95943.925
Gider22.1282.28423.792
1. İşlem Gören Mallar-3341
Gelir101797
Gider104456
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri-316-28-298
Gelir10630271
Gider42258569
3. Taşımacılık5.0333635.630
Gelir13.1101.24315.462
Gider8.0778809.832
3.1. Navlun-1.324-268-2.355
Gelir3.3722973.550
Gider4.6965655.905
3.2. Diğer Taşımacılık6.3576317.985
Gelir9.73894611.912
Gider3.3813153.927
4. Seyahat13.96078017.655
Gelir18.7431.20722.478
Gider4.7834274.823
5. İnşaat Hizmetleri51236440
Gelir51237474
Gider0134
6. Sigorta Hizmetleri-517-74-763
Gelir1.1591121.251
Gider1.6761862.014
7. Finansal Hizmetler-934-91-561
Gelir67651631
Gider1.6101421.192
8. Diğer Ticari Hizmetler-1.718-251-1.623
Gelir622109883
Gider2.3403602.506
9. Resmi Hizmetler-1.172-93-784
Gelir61634610
Gider1.7881271.394
10. Diğer Hizmetler41830396
Gelir1.7461291.768
Gider1.328991.372
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ-9.181-1.189-11.257
Gelir5.3114754.916
Gider14.4921.66416.173
1. Ücret Ödemeleri-700-93-945
Gelir42923303
Gider1.1291161.248
2. Yatırım Geliri-8.481-1.096-10.312
Gelir4.8824524.613
Gider13.3631.54814.925
2.1. Doğrudan Yatırım-2.911-380-2.964
Gelir20263300
Gider3.1134433.264
2.2. Portföy Yatırımları-2.092-84-3.319
Gelir2.5381141.974
Gider4.6301985.293
2.3. Diğer Yatırımlar-3.478-632-4.029
2.3.1. Faiz Geliri2.1422752.339
2.3.2. Faiz Gideri5.6209076.368
2.3.2.1. Uzun Vade4.6657105.055
2.3.2.1.1. Merkez Bankası006
2.3.2.1.2. Genel Hükümet54464449
2.3.2.1.3. Bankalar1.2211641.354
2.3.2.1.4. Diğer Sektörler2.9004823.246
2.3.2.2. Kısa Vade9551971.313
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ1.6732402.660
1. Genel Hükümet1.1092112.063
2. Diğer Sektörler56429597
2.1. Kişisel Transferler75755741
2.1.1. İşçi Gelirleri57528414
2.1.2. Diğer Kişisel Transferler18227327
2.2. Diğer Transferler-193-26-144
II -SERMAYE HESABI23117
1. Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar23117
III -FİNANS HESABI-22.145-7.471-47.099
1. Doğrudan Yatırımlar-10.196-490-8.128
1.1. Net Varlık Edinimi3.1473422.702
1.1.1. Sermaye3.0263212.625
Yatırım3.1143373.177
Tasfiye8816552
1.1.2. Diğer Sermaye (Net)1212177
1.2. Net Yükümlülük Oluşumu13.34383210.830
1.2.1. Sermaye6.9137565.568
Yatırım7.5348287.437
Tasfiye621721.869
1.2.2. Diğer Sermaye (Net)2.540-160619
1.2.3. Gayrimenkul (Net)3.8902364.643
2. Portföy Yatırımları-6.300-344-24.292
2.1. Net Varlık Edinimi1.511428-228
2.1.1 Genel Hükümet000
2.1.2 Bankalar1.026417-617
2.1.3 Diğer Sektörler48511389
2.2. Net Yükümlülük Oluşumu7.81177224.064
2.2.1. Hisse Senetleri8231423.192
2.2.1.1. Bankalar941-83728
2.2.1.2. Diğer Sektörler-1182252.464
2.2.2. Borç Senetleri6.98863020.872
2.2.2.1. Merkez Bankası000
2.2.2.2. Bankalar2.0753296.619
2.2.2.2.1. Yurtiçi-522450
2.2.2.2.2. Yurtdışı2.1273056.569
2.2.2.3. Genel Hükümet3.50526813.101
2.2.2.3.1. Yurtiçi823-2667.281
2.2.2.3.2. Yurtdışı2.6825345.820
2.2.2.3.2.1. Borçlanma5.5005349.655
2.2.2.3.2.2. Geri Ödeme2.81803.835
2.2.2.4. Diğer Sektörler1.408331.152
2.2.2.4.1. Yurtiçi22233129
2.2.2.4.2. Yurtdışı1.18601.023
3. Diğer Yatırımlar-6.4621.999-6.472
3.1. Efektif ve Mevduatlar1.6984.4381.844
3.1.1. Net Varlık Edinimi5.3803.8423.511
3.1.1.1. Bankalar6.9673.7655.593
3.1.1.1.1. Yabancı Para5.2344.3093.605
3.1.1.1.2. Türk Lirası1.733-5441.988
3.1.1.2. Diğer Sektörler-1.58777-2.082
3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu3.682-5961.667
3.1.2.1. Merkez Bankası-476-10-255
3.1.2.1.1. Kısa Vade-65-1-28
3.1.2.1.2. Uzun Vade-411-9-227
3.1.2.2. Bankalar4.158-5861.922
3.1.2.2.1. Yurtdışı Bankalar4.482-606-944
3.1.2.2.1.1 Yabancı Para182-948-1.838
3.1.2.2.1.2 Türk Lirası4.300342894
3.1.2.2.2. Yurtdışı Kişiler-324202.866
3.2. Krediler-4.952-1.461-4.913
3.2.1. Net Varlık Edinimi229145585
3.2.1.1. Merkez Bankası000
3.2.1.2. Bankalar6791701.039
3.2.1.3. Genel Hükümet-450-25-454
3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu5.1811.6065.498
3.2.2.1. Merkez Bankası000
3.2.2.1.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri000
3.2.2.1.1.1. Kullanım000
3.2.2.1.1.2. Geri Ödeme000
3.2.2.1.2. Kısa Vade000
3.2.2.1.3. Uzun Vade000
3.2.2.1.3.1. Kullanım000
3.2.2.1.3.2. Geri Ödeme000
3.2.2.2. Bankalar-3.2821.5641.797
3.2.2.2.1. Kısa Vade-6.010-3851.244
3.2.2.2.2. Uzun Vade2.7281.949553
3.2.2.2.2.1. Kullanım36.6934.13536.974
3.2.2.2.2.2. Geri Ödeme33.9652.18636.421
3.2.2.3. Genel Hükümet-925-605-1.369
3.2.2.3.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri000
3.2.2.3.1.1. Kullanım000
3.2.2.3.1.2. Geri Ödeme000
3.2.2.3.2. Kısa Vade000
3.2.2.3.3. Uzun Vade-925-605-1.369
3.2.2.3.3.1. Kullanım1.6723542.359
3.2.2.3.3.2. Geri Ödeme2.5979593.728
3.2.2.4. Diğer Sektörler9.3886475.070
3.2.2.4.1. Kısa Vade816-1072.735
3.2.2.4.2. Uzun Vade8.5727542.335
3.2.2.4.2.1. Kullanım27.8892.65020.824
3.2.2.4.2.2. Geri Ödeme19.3171.89618.489
3.3. Ticari Krediler-3.312-1.080-3.465
3.3.1. Net Varlık Edinimi3212753.821
3.3.1.1. Verilen Krediler96.7939.027101.848
3.3.1.2. Geri Ödeme96.4728.75298.027
3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu3.6331.3557.286
3.3.2.1. Kısa Vade3.6151.3427.315
3.3.2.1.1. Kullanım115.63813.398143.904
3.3.2.1.2. Geri Ödeme112.02312.056136.589
3.3.2.2. Uzun Vade1813-29
3.3.2.2.1. Kullanım22625208
3.3.2.2.2. Geri Ödeme20812237
3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler10410262
3.4.1. Net Varlık Edinimi214104128
3.4.1.1. Merkez Bankası000
3.4.1.2. Genel Hükümet214104128
3.4.1.3. Diğer Sektörler000
3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu110266
3.4.2.1. Merkez Bankası63037
3.4.2.2. Diğer Sektörler47229
3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.)000
4. Rezerv Varlıklar813-8.636-8.207
4.1. Uluslararası Para Fonu Nezd. Varlıklar000
4.2. Resmi Rezervler813-8.636-8.207
4.2.1. Döviz Varlıkları1.0035438.118
4.2.2. Menkul Kıymetler-190-9.179-16.325
IV -NET HATA VE NOKSAN10.969228-16
(Son)
14 Şubat 2018 Çarşamba 10:55

TCMB, Merkez Bankası, Ekonomi