Ödemiş Nüfus Müdürü Ali Osman Pala, Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlere Verilecek Cezaları Hatırlattı

Ödemiş Nüfus Müdürü Ali Osman Pala nüfus ve vatandaşlık hizmetleri kanuna göre, nüfus para cezası uygulaması ile ilgili 20 Nisan 2009'da yürürlüğe giren idari nüfus para cezaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ödemiş Nüfus Müdürü Ali Osman Pala nüfus ve vatandaşlık hizmetleri kanuna göre, nüfus para cezası uygulaması ile ilgili 20 Nisan 2009'da yürürlüğe giren idari nüfus para cezaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Ali Osman Pala, vatandaşların, kayıtlı oldukları ikamet adresinden başka bir yere taşınmaları halinde, 20 iş günü içerisinde yeni adreslerini nüfus müdürlüğüne bildirme zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, buna uymayan vatandaşların 390 lira para cezası ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu. Pala cezalarla ilgili şu bilgileri verdi:GÖREV YAPMAYANLARA 35 LİRA"Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevi kanuni süreler içerisinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine fiil başka bir suç oluştursa bile nüfus memurunun teklifi üzerine İlçe nüfus müdürünün kararı ile 2012 yılı için 35 lira idari para cezası verilir.CÜZDAN KAYBEDENE 73 LİRANüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren 6 gün içerisinde değiştirmeyen kişilere ve bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerdeki görevli memurlarca 2012 yılı için 73 lira idari para cezası verilir.BİLDİRİMDE BULUNMAYANA 390 LİRAKanunda sadece her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi hallerinde kişiler nüfus para cezasından muaf tutulur. Bu tür durumlar resmi tutanakla ispat edilmesi gerekir. İlgili kanunun 50. maddesinde belirtilen adres beyanı yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere 390 lira, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara da 782 lira idari para cezası verilir.Adres değişikliği beyanını 20 iş günü içerisinde vatandaşlar adres beyanlarını vermek durumundadır. Adres beyanı veren kişinin adres değişikliği bildiriminde, beyan edilen adreste sistemde bir başka kişinin oturduğu görülmekte ise, bu adreste oturduğunu teyit edecek kendi adına elektrik, su, telefon abonelik sözleşmesi veya faturası, O adreste kiracı ise noterden tasdikli kira sözleşmesi, ev sahibi ise tapu senedinin bir örneğini ibraz etmesi gerekli.VATANDAŞLAR ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BEYAN ETMEK ZORUNDAVatandaşlarımızın nüfus para cezaları konusunda en çok dikkat edecekleri konu adres beyanları. Bir kişi mevcut "resmi yerleşim" yerini değiştirdiğinde 20 iş günü içerisinde yeni adresini nüfus müdürlüğüne beyan etmek zorundadır. Bu süreyi geçirdiği anda kanunen geç adres beyan etmekten ceza yiyebilir. Bu ceza 2012 yılı için 390 liradır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ise 782 liradır. Bu beyanları güvenlik kuvvetlerince tahkikat yapılıp, gerçek dışı beyan verildiğinde, bu beyanlardaki adreste hiç oturulmayan bir yeri adres yeri gösterildiği tespit edilirse bu kişiye ceza yazmak zorundayız.Ödemiş büyük bir ilçe olması nedeniyle adres değişikliği beyanları sürekli artmaktadır.Aralık ayında Anafartalar mahallesinde 112 kişi, Atatürk mahallesinde 116 kişi, İnönü mahallesinde 181 kişi, Süleyman Demirel mahallesinde 114 kişi, Zafer mahallesinde 142 kişi adres beyanında bulundu. O nedenle her ne sebeple olursa olsun, vatandaşlarımız gerçek dışı adres beyanı vermemeleri gerekmektedir.SOKAK LEVHALARI SORUN OLMAKTAN ÇIKTIÖdemiş'te öncelikle sokak levhaları konusu sorun idi. Belediyemiz bir kente yakışır güzel levhalar hazırladı ve Cadde ve sokaklara montajları yapıldı. Diğer bir konu da kapı numaraları. Kapı numaraları da hazırlandığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde de bu kapı numaralarının evlere takılmasını bekliyoruz."(FS -05.01.2012 14: 09 TSİNNNN - İZMİR

Kaynak: İHA

05 Ocak 2012 Perşembe 14:29

Ali Osman, Ödemiş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri