Polislerin Çalışma Saatindeki Esas Hedefimiz 8-24'tür'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, arkadaşlarımızın (polislerin) rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, arkadaşlarımızın (polislerin) rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mu? Esas hedefimiz 8-24'tür." dedi.
Soylu, bir otelde düzenlenen "Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yerle?tirme Kursu" programına katıldı.
2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katılmak üzere gün içerisinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine gittiğini hatırlatan Soylu, "Manzarayı size şöyle ifade edebilirim, huzur içerisinde bir Çukurca... Kendisinden emin, eğiticilerimize, öğretmenlerimize, devletimize güvenen, orada bulunan çalışanlarımızın Çukurcalı vatandaşlarımıza hizmet ettikleri bir Çukurca." diye konuştu.
İlçede çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Soylu, gece gündüz demeden orada gayret gösteren herkese teşekkür etti.
Sınırsız suc¸la mu¨cadele ettikleri bir dönemi yaşadıklarını belirten Soylu, suç kavramının hem cogˆrafi ac¸ıdan hem de niteligˆi ve miktarı bakımından sınır tanımadığını söyledi.
Her gu¨n yeni yeni suc¸ tu¨rleriyle kars¸ılas¸tıklarını ifade eden Soylu, "Adam evde oturuyor, bilgisayar bas¸ında kimseye temas etmeden, evinden c¸ıkmadan suc¸ is¸leyebiliyor. Kredi kartı hırsızlıgˆı yapıyor, dolandırıcılık yapıyor, tero¨r propagandası yapıyor. Teknoloji her s¸eyi besledigˆi gibi suc¸u da besliyor ve yine iletis¸imin gelis¸mesi, insanların ahlakını da bir yo¨nu¨yle olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.
İnsanların televizyonda veya bilgisayar u¨zerinden her tu¨rlu¨ suçu go¨rdüğünü ve o¨gˆrendiğini vurgulayan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
"Seri katil dizileri yayınlanıyor televizyonlarda. Banka soygunları, kasa hırsızlıgˆı vesair suc¸lar u¨zerinde egˆlenceli filmler c¸ekiyorlar. Bunlar elbette ki bir kesimi, o¨zellikle suc¸a yatkın insanları etkiliyor. Teknoloji, bilgiye eris¸imi kolaylas¸tırıyor ama maalesef ko¨tu¨lu¨gˆu¨n bilgisine eris¸imi de kolaylas¸tırdığına şahit oluyoruz. İs¸te bu¨tu¨n bunlar, o¨zellikle s¸ehir gu¨venligˆi noktasında sorumluluklarımızı artırıyor. Bizleri, kapasitemizi ve gayretimizi arttırmaya zorluyor."
Polislerin çalışma saatine değinen Soylu, "Özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, arkadaşlarımızın (polislerin) rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12-24'e düştük. Doğru mu? Esas hedefimiz 8-24'tür. İlk önce hedeflediğimiz bir takım noktalarda daha sonra Allah nasip ederse tümünde." dedi.
"Atılan her olumlu adım rakamlara yansımaktadır"
Soylu, İc¸is¸leri Bakanlıgˆı olarak, son yıllarda, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem talimatlarıyla hem de katkılarıyla ciddi adımlar attıklarını vurguladı.
15 Temmuz hadisesi sonrasında yas¸anan temizlik dolayısıyla elbette ki kolluk birimlerinde de o¨nemli bir personel ac¸ıgˆı dogˆduğunu, bugu¨n o ac¸ıgˆı kapatmak için gayretlerinin devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"Yine insanlı ve insansız hava arac¸ları alımlarımızla, tero¨rle mu¨cadelede operasyon gu¨cu¨mu¨zu¨ de arttırmak suretiyle gu¨venlik noktasında hem s¸ehirde hem kırsalda ciddi bir atılım ic¸inde bulundugˆumuzu so¨yleyebilirim. Yapılanlar elbette ki rakamlara da yansımaktadır. Sadece konumuzla ilgili olarak bir kıyaslama yapmak gerekirse, 2017-2018 yıllarının ilk 8 ayları kıyaslandıgˆında go¨ru¨yoruz ki yankesicilik olaylarında yu¨zde 27, oto hırsızlıgˆı olaylarında yu¨zde 35,4, kapkac¸ olaylarında yu¨zde 20,2, evden hırsızlık olaylarında yu¨zde 28,1 azalma olmus¸tur.
Mala kars¸ı yogˆun olarak is¸lenen suc¸ların geneline baktıgˆımızda ise gec¸en yılın ilk 8 ayına go¨re bu yıl yu¨zde ortalama 26,4 azalma go¨ru¨yoruz. Ayrıca mala kars¸ı is¸lenen tu¨m olayların aydınlatılma oranları da gec¸en yıl ilk 8 ayda yu¨zde 28,9'dan bu yılın 8 ayında yu¨zde 33,6'ya c¸ıkmıs¸tır. Bu rakamlardan benim go¨rdu¨gˆu¨m s¸udur. Atılan her olumlu adım, rakamlara da muhakkak yansımaktadır. Demek ki dikkatimizi arttırırsak, is¸e do¨rt elle sarılırsak, s¸ehirlerimizi ve u¨lkemizi daha gu¨venli hale getirebiliriz. Bu rakamlara bakıp da yapılanları yeterli go¨rmek sagˆlıklı bir yaklas¸ım degˆildir."
Bu rakamlarda azalma olsa bile halen bu¨yu¨k rakamlar olduğunu dile getiren Soylu, nihai hedeflerinin insanların kapısını kilitlemeden yatabilecegˆi s¸ehirler olmalıdır. Polisin etkinligˆi o¨yle bir seviyede olmalı ki, polisin algısı o¨yle bir seviyede olmalı ki, suc¸a egˆilimli insanlar, yakalanmayı mukadder go¨rmeli. Tu¨rkiye'de gu¨venlik birimlerimizin ugˆras¸tıgˆı suc¸ tu¨rleri, maalesef genis¸ bir yelpazeye sahiptir." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kac¸akc¸ılıktan tero¨re, uyus¸turucudan insan ticaretine kadar birc¸ok konuda o¨nleyici tedbirler almak durumda olduklarını, bu suc¸larda ugˆras¸tıkları organizasyonların c¸ogˆunun, ku¨resel organizasyonlar olduğunu anlattı.
"Karakolların düzensiz göçmenlerle uğraşmasını kabul etmiyorum"
Dikkati, kapasiteyi, bireysel olarak da eğitim ve kültürlerini sürekli artırmak durumunda olduklarına dikkati çeken Soylu, polis merkezi amirlerinin, bu meslegˆin en kritik noktalarından biri olduğunu söyledi.
Polis merkezi amirlerinin doğrudan vatandaşla temas ettiğine değinen Soylu, "Hem vatandas¸la ilgilenme ac¸ısından hem de hukuk bilgisi ac¸ısından kendimizi su¨rekli yenilememiz lazımdır. İnsana saygı, bizim ku¨ltu¨ru¨mu¨zu¨n temellerinden biridir. Dolayısıyla Merkez amirliklerindeki tavır ve davranıs¸larımız, hukukun ve meslegˆin icaplarıyla beraber insana saygı c¸erc¸evesinde yu¨ru¨melidir." değerlendirmesini yaptı.
Birçok meseleyi karakolların sırtından almaya çalıştıklarına dikkati çeken Soylu, "Düzensiz göçmen sayımız çok. Karakolların düzensiz göçmenlerle uğraşmasını kabul etmiyorum, doğru da bulmuyorum. Kurduğumuz Göç İdaresi Genel Müdürlüğü var. Alınır doğru oraya götürülür, gerekli raporlar tutulur, gereği yerine getirilir." dedi.
Karakol amirlerine seslenen Soylu, karakolun kapısından girenleri döndürmemeleri, "Şuraya müracaat et" dememeleri gerektiğini dile getirdi.
"Her ne yapıyorsanız hukukun ic¸inde kalmanızdır"
Süleyman Soylu, şöyle devam etti:
"Sizlerden beklentimiz, meslegˆinizi yeniden o¨gˆrenmeniz degˆildir. İstegˆimiz, arzumuz, gu¨nceli takip etmeniz, yeni gelis¸melerden ve meslekteki yeni yaklas¸ımlardan haberdar olmanız, mesleki farkındalıgˆınızı her zaman u¨st seviyede tutmanızdır. Belki de en o¨nemlisi, her ne yapıyorsanız hukukun ic¸inde kalmanızdır. Hem yapılan is¸ ve is¸lemlerde hem de insanlarla diyaloglarımızda hukuku, insan haklarını, insana saygıyı o¨ne almamız lazım. Bu hem mesleki ac¸ıdan sizleri korur hem de vatandas¸ımızın memnuniyetini, size olan gu¨venini en u¨st seviyeye c¸ıkarır.
Meslegˆinizin belki de en o¨nemli rehberlerinden biri, empati alıs¸kanlıgˆını gelis¸tirmektir. Sizler hakim veya savcı degˆilsiniz. Sizler, adaletin sagˆlıklı s¸ekilde tecelli etmesi ic¸in gerekli ortamı hazırlayan, suc¸luyu yakalayıp adalete teslim eden, mazlumu korumakla, mazlumun s¸ikayetini sagˆlıklı s¸ekilde yapabilmesini sagˆlamakla yu¨ku¨mlu¨ insanlarsınız. Bu tes¸kilat, bu sorumlulugˆu 173 yıldır hakkıyla tas¸ımıs¸tır, bundan sonra da inanıyorum ki yu¨zyıllar boyunca hakkıyla tas¸ıyacaktır."
Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:29

TEM Otoyolu, Süleyman Soylu, Güncel