Prof. Dr. Alyılmaz, Azerbeycan'daki Gizemi Çözdü: Gobustan'ın Türklere / Kıpçaklara Ait Olduğunu...

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Azerbaycan'da Büyük Hazar Denizi kıyısında bulunan ve tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Gobustan'ın gizemini çözdü.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Azerbaycan'da Büyük Hazar Denizi kıyısında bulunan ve tarih öncesi çağlardan günümüze kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Gobustan'ın gizemini çözdü. Sovyetler Birliği döneminden bu yana bölgede araştırma ve incelemelerde bulunan Prof. Dr. Alyılmaz, elde ettiği bilgi, bulgu, belge ve fotoğrafları "Gobuöstan'ın Gizemi ("Kıpçaklar"a Giden Yol) adlı kitapta yayınladı.

Prof. Dr. Alyılmaz, Gobustan'daki kaya resimleri ve damgalar üzerinde 21 farklı epigrafik ve fotogrametrik yöntem uygulayarak bunların Türk Dünyası'ndakilerle benzer olduğunu; tarihleri MÖ 11.000 yılına kadar uzanan bu eserlerin Türklere / Kıpçaklara ait olduğunu ispat etti. Asya'dan Kafkaslar'a; Kafkaslar'dan Anadoluya; Anadolu'dan da Avrupa'nın içlerine giden Kıpçakların yerleştikleri yerlerde pek çok eser vücuda getirdiğine dikkat çeken Alyılmaz, bu eserler içinde Gobustan'dakilerin ayrı bir yere ve öneme sahip olduğunu dile getirdi. Alyılmaz, Gobustan'daki eserlerin Türklerin / Kıpçakların göçebe değil; yerleşik bir kültür ve uygarlığa sahip olduklarını; bu eserlerin Türklerin yaşayış ve inanışına ait birçok bilgiyi bünyelerinde taşıdıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Alyılmaz, "Türk boy ve toplulukları gittikleri yerlerde muhteşem eserler / şehirler vücuda getirmişler. Biz Türkler, birilerinin (özellikle Batılıların) bize empoze ettiği gibi göçebe bir millet değiliz. Biz çok erken dönemlerde yerleşik hayata geçmişiz. Ciddi bir yazı ve şehir medeniyetine sahibiz; sadece Orhun yazıtlarında ve eski Türk yazıtlarında geçen 70'in üzerinde şehrimiz var" dedi.

Kaynak: DHA

19 Haziran 2016 Pazar 12:12

Atatürk Üniversitesi, Hazar Denizi, Azerbaycan, Politika, Güncel