İlahiyat Fakültesinden Felsefe Dersinin Kaldırılmasına Tepki

AÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.H.Ömer Özden,İlahiyat Fakülteleri'nde felsefe dersini kaldırmasını eleştirdi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden, YÖK genel kurulunun geçen 15 Ağustos'ta aldığı kararla, İlahiyat Fakülteleri'nde felsefe dersini kaldırmasını eleştirdi.Kararın, İlahiyat Fakülteleri'nin görüşü alınmadan oy çokluğu ile alındığını belirten Prof. Dr. Özden, Felsefenin dini metinlerin ve özellikle de Kuran-ı Kerim'in yorumlanıp anlamlandırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özden, 17'nci yüzyıldan itibaren medreselerde Felsefe dersinin kaldırılmasının, Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesine neden olduğu görüşünü savundu.İlahiyat fakültelerinin, bu haliyle 'Yüksek Kur'an Kursu' olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Ömer Özden şu açıklamalarda bulundu:"15 Ağustos 2013 tarihinde Yüksek Öretim Kurulu'nda (YÖK) yapılan toplantıda, İlahiyat Fakülteleriyle ilgili bir karar alındı. Bu karara göre İlahiyat Fakültelerinde okutulmakta olan Felsefe Tarihi dersi müfredattan çıkarıldı. Bunun yanında din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi gibi derslerin kredi saatleri azaltıldı. Kelam dersi ile mesepler Tarihi dersi ise birleştirilerek, yine kredi saati azaltılmak suretiyle yeni programa konuldu. İlahiyat Fakültelerinde sözü edilen bu dersler fevkalede önemlidir. Bu önemli derslerin, özellikle de Felsefe Tarihinin kaldırılması İlahiyat Fakültelerinin zaman içerisinde önemli bir ivme yitirmesine ve dış dünya ile olan bağını yitirmesine ve kapatmasına neden olacaktır. Niçin diye sorulacak olursa, İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Tarihi ve Felsefe gurubu dersler İlahiyat Fakültelerinin dışa açılan penceresi veya kapısı gibidir. Yani İlahiyat Fakülteleri Felsefe alanı ile Felsefe gurubu derslerle, beşeri bilimler alanında diğer bilimlerle özellikle müsbet bilimlerle ve sosyal bilimlerle bir bağ kurmaktadır. Tabiki İlahiyat Fakültelerinde yetişen öğrenciler de bu bağ ile toplumla entegre olmakta, toplumda birer önemli kişi haline gelmektedir." dedi'YENİ BİLGİLER ÜRETİLMEZ'İlahiyat Fakültelerinde sadece Kuran-ı Kerim ve onunla ilgili dersler yeterlidir' anlayışıyla böyle birşey yapılmış olabilceğine değinen Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden şöyle devam etti:"Ancak İlahiyat Fakültesi demek sadece Kuran-ı Kerim, tesfir, hadis ve fıkıh gibi dersler demek değildir. Çünkü İlahiyat Fakültesi komplike bir fakültedir ve burada 8- 10 anabilim dalı vardır. Dolayısıyla 10- 15 tane fakültenin dersleri burada okutulmaktadır ve bunlar içerisinde en önemlilerinden birtanesi de Felsefe Tarihi'dir. Niçin Felsefe Tarihi önemlidir? Çünkü Felsefe Tarihi bize Felsefeyi öğretmektedir. Yani Felsefe yapmak, Felsefi düşünceyi geliştirmek analitik düşünceye ulaşmak, ancak ve ancak Felsefe Tarihi yoluyla olmaktadır. Felsefe Tarihini bu Fakülteden kaldırmak demek, analitik düşünceyi kaldırmak, eleştirel düşünceyi kaldırmak demektir. Böylece Kuranı Kerim ve diğer dini metinlere biz sadece ezber yapmak için yapacağız demektir ve bundan yeni bilgiler üretmiyeceğiz anlamını çıkarabiliriz."'TÜRK İSLAM DÜNYASI FELSEFEYLE GELİŞMİŞTİR'Yeni bilgiler üretilmeyen bir din anlayışının sıkolastik bir yapıya gideceğini savunan Prof. Dr. H. Ömer Özden şunları söyledi:"Bu ise ortaçağın en önemli problemidir. Nitekim ortaçağda Hırıstiyanlık sıkolastik bir yapıya sahip olduğu için gerilemiş, oysa Türk İslam Dünyası Felsefeyle çok yakından ilintili olduğu için fevkalede gelişmiş ve büyük bir medeniyet kurmuştur. Söz gelimi Fatih Sultan Mehmet, Sahn-ı Seman Medreselerini kurduğu zaman, burada mutlaka Felsefe dersi olması gerektiğini vakfiyesine yazmıştır. 17'inci yüzyıla kadar bu dersler en üst düzeyde okutulmuştur. ''FELSEFE DERSİ KALDIRILINCA OSMALI TARİHTEN SİLİNDİ'İlahiyat Fakültelerinde bugün nasıl Felsefeye gerek yoktur' deniliyorsa, 17'nci YÜZYILDA yüzyılda 'Medreselerde Felsefeye gerek yoktur' denilerek Felsefe dersinin dışarıda bırakıldığını kaydeden Prof. Dr. H. Ömer Özden şunları anlattı:"Ancak 17'nci yüzyıldan ihtibaren malesef artık Osmanlı Dünyası gelişmeleri takip edememiş, önce gerileme, akabinde duraklamaya başlamış ve netice ihtibariyle Osmanlı Devleti Tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Bu tesbiti yapan ve bir öngörüde bulunan Katip Çelebi'dir. Önemli bir şahsiyet olarak şimdi biz de şunu söylüyoruz diyoruz ki: 'İlahiyat Fakültelerin'de Felsefe Tarihi dersini kaldıracak olursanız, yavaş yavaş buralarda sadece Kuran-ı Kerim ve ilintili dersler okutulmaya başlıyacaktır. Bu okutulan dersler, ileride sadece ezber yapılan bir fakülte olmasına neden olacaktır. Ezber yapılan bu fakülteler ileride yüksek Kuran Kursu niteliği kazanacaktır. Yani artık İlahiyat Fakültesi olmaktan çıkıp Kuran kurslarının biraz yüksek düzeyde olanı haline gelecektir. Bu ise ülkemizin ve İlahiyat Fakültelerinin geleceği açısından fevkalede yanlış bir tutumdur. Yüksek Öğretim Kurulu yetkililerinden beklentimiz, alınan bu kararın yeniden gözden geçirilerek tekrar İlahiyat Fakültelerinin müfredat programına Felsefe Tarihi dersinin konulmasıdır." - Erzurum

Kaynak: DHA

15 Eylül 2013 Pazar 12:14

Atatürk Üniversitesi, Ömer Özden, Kuran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika