S.ahmet Arvasi Anılıyor

Türk fikir adamlarından merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 24.yıldönümünde İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli il ve ilçelerinde yad ediliyor.akademisyenler ve yakın dostları görüşlerini belirten açıklamalar yaptı.Prof.Dr.Ramazan...

Türk fikir adamlarından merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 24. yıldönümünde İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli il ve ilçelerinde yad ediliyor. Arvasi'nin anılması dolayısıyla bazı fikir adamı,

akademisyenler ve yakın dostları görüşlerini belirten açıklamalar yaptı.

Prof.Dr. Ramazan Ayvallı, merhüm Seyyid Ahmet Arvasi'nin, Cihan hakimiyetimizin ve Türk-İslam Medeniyeti'mizin temel taşlarından biri olan Hoca Ahmed Yesevi'ye benzetildiğini söyledi.

Ahmet Arvasi Hoca'nın akıl, zeka, ilim ve fehminin derinliğini; imanının kuvvetini; millet ve memleket sevgisinin enginliğini; milletin birliği ve memleketin dirliği için olan büyük gayretlerini; iyi bir gençlik yetişmesi için olan büyük çabalarını, Türk devletinin gelişmesi, bütünlüğü ve kıyamete kadar devam etmesi için taşıdığı büyük aşk ve şevkini yakinen müşahade ettiğini belirten Ayvallı, "Şüphesiz ki, Türk fikir hayatına yaptığı önemli katkıları bilinen ve eserleriyle birçok temiz gencin yetişmesini sağlayan merhüm hocamızı doğru bir şekilde tanımak ve tanıtmak bir bahtiyarlıktır" dedi.

İkna Edici Bir Karaktere Sahiptir

Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Baran Dural da, Seyyid Ahmet Arvasi'nin kitaplarının hala ilgi gördüğünü belirterek "Heyecanlı ifadelerine rağmen sert bir kişiliğe sahip bulunmayan Arvasi, ikna edici, bilimsel bir karaktere sahiptir. Eserlerinde "ezilen üçüncü dünyaya" işaret eder. Türk-İslam Ülküsü bayrağını yüklenen kadroların, mevcut "oyunu" bozacak yegane kuvvet olduğuna inanmaktadır" dedi

Arvasi'nin düşünme ve şartlanmayı iki zıt kavram telakki ettiğini anlatan Dural, şöyle konuştu: "Hür insana önem veren ancak tanımı İslam dininden alan Arvasi, hür olmayı,"Allah'tan başkasına kulluk etmemek ve sürekli araştırmak" şeklinde açıklar."

Örnek İnsan

Gazeteci Hüseyin Sarıkoç da, bir dava adamı ve eğitimci olan merhum S.Ahmet Arvasi'nin bir Türk-İslam Ülkücüsü olarak Türk dünyası ve İslam aleminin problemlerinin halli için kafa yorduğunu ve çözüm yollarınıgösterdiğini söyledi. Sarıkoç, Arvasi'nin her şeyden önce "örnek" bir insan olarak, "iman, aşk, aksiyon ve karakter adamı" olduğunu, yetişmiş olduğu çevredeşartların onun İslami manada bir idealist olmasını sağladığını anlattı.

Müslümanlar İçin Endişeleri Vardı

Gazeteci Abdülkadir Karataş da, Arvasi Hoca geleceği "Türk İslam ülküsü" üzerine bina eden bir fikri altyapının çıkış yolu olduğuna inanıyordu. "Türk" kavramına özellikle vurgu yapmasını kendi sosyal muhitini dikkate aldığımızda daha bir önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Zira bu vurgunun altında ahde vefanın, bir hakkı teslim etmenin ve de milliyetçilikten ne anlamamız gerektiğinin işaretleri yer alıyor.

Söylediklerini anlayabilme yeteneğimiz ölçüsünde kantara vurduğumuzda bir büyük fikir adamının milleti için çileye talip oluşuna şahitlik ettik. Kendisini ziyaret ettiğimizde bizimle paylaşma lütfunda

bulunduğu bazı endişelerini bugün ayniyle yaşamakta olduğumuzu belirtmek zorundayız. Yine belirtelim ki, endişeleri hiçbir şekilde şahsıyla ilgili konular değildi. Hep milletiyle ilgiliydi.

Gerçek Hoca

Muhasebeci Mehmet Şahbaz da, Rahmetli Alparslan Türkeş, Arvasi Hocayla ülkücü hareketi rayına oturtmaya çalışmıştır. Türk-İslam ülkücülerinin dirayetli, ihlaslı, gerçek bir hocaya ihtiyacı vardı. Bu boşluğu Arvasi doldurmuştur. Arvasi, Türk gençlerinin Osmanlı akıncıları gibi olmasıgerektiğini yıllarca anlattı, yazdı, çabaladı. Hergün gazetesinin ikinci sayfasındaki köşesine Türk-İslam Ülküsü adını koydu. Günlük yazıları daha sonra Türk-İslam Ülküsü adıyla üç cilt halinde yayımlandı. Türk milletini iki cihanda aziz görmek istediğini belirtirdi. Samimi bir müslüman ve dava adamıydı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

31 Aralık 2012 Pazartesi 20:54

Politika, Güncel