Sabancı Üniversitesi ve FUB - Cinsiyet Çalışmaları Semineri

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ile Free University Berlin (FUB) The Institute of Turcology işbirliği ile "Almanya ve Türkiye'de Cinsiyet Çalışmaları Çağdaş Zorluklar Semineri" düzenlenecek.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) ile Free University Berlin (FUB) The Institute of Turcology işbirliği ile "Almanya ve Türkiye'de Cinsiyet Çalışmaları Çağdaş Zorluklar Semineri" düzenlenecek. Türk ve Alman akademisyenlerin Almanya ve Türkiye'deki toplumsal cinsiyet çalışmalarını paylaşacağı seminer 14 Şubat'ta Berlin'de yapılacak.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve SU Gender Direktörü Hülya Adak, "Bu seminer kapsamında Almanya ve Türkiye ekseninde ayrı ayrı ilerleyen toplumsal cinsiyet çalışmaları da ilk kez buluşacak" dedi.

Almanya ve Türkiye arasındaki sosyal ve politik yapılar ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından göze çarpan bazı farklılıklara rağmen, cinsiyete dayalı şiddet, işyerinde cinsiyete dayalı dikey ayrımcılık, göçmen kadınların karşılaştığı sorunlar ve LGBTİ+'lerin haklara erişiminin kapsanmaması gibi ortak sorunlar bulunuyor.

Berlin'deki seminerde, toplumsal cinsiyet çalışmalarında disiplinler arası akademik diyalog kurmak, benzer sorunlara yönelik ortak stratejilerin altını çizmek ve tüm bunların yanı sıra çeşitli sosyo-politik bağlamlarda benzer konuların incelenmesi üzerine epistemolojik ve teorik bakış açılarının paylaşılması amaçlanıyor.

Seminer kapsamında hem yeni araştırma projelerinin hem Almanya-Türkiye arası iş birliklerinin hem de dünya çapında toplumsal cinsiyet çalışmalarının kurumsallaşmasında yaşanan güçlükler tartışılacak. Olası işbirliklerinin çoğaltılmasının yanında yeni bir merkez, ödül ve araştırma platformlarının kurulması konusunda görüşmeler yapılacak.

Bir hafta sürecek toplantılar boyunca aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine müfredat geliştirme çalışması da yürütülecek. Bu çalışmalar süresince iki merkez eğitmenlerini buluşturarak diğer üniversitelere ve iş dünyasına bu konularda eğitim verilmesi hakkında öncü olmayı planlıyor.

FUB'da Türkiye Çalışmaları ve Türkoloji bölümündeki derslere toplumsal cinsiyet modüllerinin nasıl entegre edileceğinin tartışılacağı bu toplantı da aynı zamanda SU Gender ve FUB araştırmacılarının ve öğretim üyelerinin kendi araştırmalarını sunmalarına imkan verecek ve iki kurum böylece yeni araştırma projeleri geliştirmelerine alan açmayı hedefliyor.

Buluşmada, iki üniversite bünyesinde Toplumsal Cinsiyet konusunda verilebilecek yeni dersler ve eğitim modülleri de tartışılacak.

Almanya'da gerçekleşecek bu seminerin ardından, düzenli olarak ortak konferanslar, toplantılar ve eğitim programlarının düzenlenmesi hedefleniyor. Mor Sertifika'nın ve Mor Dosyalar'ın FUB ve yetiştirdiği lise öğretmenleri açısından yaygınlaşması da hedeflerden biri olacak.

 


Kaynak: DHA
14 Şubat 2020 Cuma 11:56

Son Dakika