Şairliğinin 60. Yılında Hilmi Yavuz Sempozyumu

Hilmi Yavuz, Şairliğinin 60. yılında bir sempozyumla ele alınıyor.

Türkiye'nin önemli edebiyatçıların biri olan ve 76 yıllık yaşamına 60'a yakın eser sığdıran Hilmi Yavuz, Şairliğinin 60. Yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle organize edilen bir sempozyumla ele alınıyor.Hilmi Yavuz Sempozyumu, İstanbul'da 8 Aralık 2012 Cumartesi günü Legacy Ottomon Otel'de gerçekleştirilecektir. Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İSEN ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK'in yapacağı sempozyuma ayrıca Pof. Dr. Halil İNALCIK ve Prof. Dr. İlber ORTAYLI'da konuşmalarıyla renk katacak.Sahih Bir Şiirin 60 Yıllık Serüveni: Hilmi Yavuz'un Şiiri, Hilmi Yavuz'un denemeciliği ve anlatı yazarlığı, Batı ve Doğu düşüncesi kavşağında Hilmi Yavuz ve İslam Medeniyeti Düşüncesi; Hilmi Yavuz'un Fikir Yazıları konu başlıklarının tartışılacağı sempozyuma çeşitli üniversitelerden öğretim görevlilerinin yanı sıra Gazeteci Yazar Doğan Hızlan, Sinema Yönetmenleri Ezel Akay ve Derviş Zaim, Büyükelçi Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ve Yazar Nilüfer Kuyaş'da katılacak.Prof. Serdar Bedii OMAY, Prof. Dr. Erdoğan ERBAY, Prof. Dr. Gürol IRZIK, Prof. Dr. Şaban SAĞLIK, Prof. Dr. Yavuz DEMİR, Prof. Dr.Dilek CİNDOĞDU, Prof. Dr. Mukadder ERKAN, Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY, Prof. Dr. Burhanettin TATAR, Doç. Dr. Abdülhalim, AYDIN, Doç. Dr. Bahtiyar ARSLAN, Doç. Dr. Ali UTKU, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Zeki ÇIRAKLI, ve Yrd. Doç. Dr. Zeynep GEMUHLUOĞLU'nunda çeşitli konu başlıklarında sunumlar yapacağı sempozyum ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşecek.ŞAİRLİĞİNİN 60. YILINDA HİLMİ YAVUZ SEMPOZYUMU08/12 /2012, Cumartesi

10:00 Belgesel Gösterimi

10:15 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Mustafa İSEN Cumhurbaşkanlığı Sekreteri

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı

Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı

Pof. Dr. Halil İNALCIK Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. İlber ORTAYLI Galatasaray Üniversitesi

12:30 Öğle Yemeği

13:30 I. Oturum

Sahih Bir Şiirin 60 Yıllık Serüveni: Hilmi Yavuz'un Şiiri

Oturum Başkanı: Prof. Serdar Bedii OMAY Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban SAĞLIK, 19 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Bahtiyar ARSLAN, Kültür Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Zeki ÇIRAKLI, Karadeniz Teknik Üniversitesi

14:45 Kahve Arası

15:00 II. OturumHİLMİ YAVUZ'A, DENEMELERİNE VE ANLATILARINA DAİR: HİLMİ YAVUZ'UN DENEMECİLİĞİ VE ANLATI YAZARLIĞIOturum Başkanı: Doğan HIZLAN, Gazeteci

Prof. Dr. Yavuz DEMİR, 19 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mukadder ERKAN, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülhalim, AYDIN, Fırat Üniversitesi

Nilüfer KUYAŞ, Yazar

16:15 Kahve Arası

16:30 III. OturumBATI VE DOĞU DÜŞÜNCESİ KAVŞAĞINDA HİLMİ YAVUZ VE İSLAM MEDENİYETİ DÜŞÜNCESİ: HİLMİ YAVUZ'UN FİKİR YAZILARIOturum Başkanı: Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Büyükelçi

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Burhanettin TATAR, 19 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ali UTKU, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeynep GEMUHLUOĞLU, Marmara Üniversitesi

17:45 Kahve Arası

18:00 Son Bölüm: BİR HOCA OLARAK HİLMİ YAVUZ

Prof. Dr. Gürol IRZIK, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr.Dilek CİNDOĞLU, Artuklu Üniversitesi

Ezel AKAY, Yönetmen

Derviş ZAİM, YönetmenSEMPOZYUM SUNUM BİLDİRGESİ76 yıllık bir ömür. Bir şair ve yazar olarak sadece edebiyatımızın değil, entelektüel kimliğiyle de Türk düşünce hayatının ustası, müstesna bir kalem… Gelenek ile modern'i âdetâ sırmalı bir çiğdemde birleştirerek gelecek kuşaklara sunan bir usta… Necatigil'in dizesiyle 'Asfalt ovalarda yürüyen abdal'… Dolu dolu yetmiş altı yılı geride bırakan Hilmi Yavuz Cahit Külebi'nin deyişiyle ölümsüzlüğü de sırtlamış gidiyor…Kelâma can vererek bu kubbede daha şimdiden hoş bir sadâ bırakmış Hilmi Yavuz ustayı, 'bâkî kalacak sâhife-i âlemde adınız' diyerek selâmlamak ve kendisine bizim kalbimizi yeniden yazdığı için şükranlarımızı sunmak için bir fırsat Hilmi Yavuz Sempozyumu.Bu sempozyumla, sadece çağdaş Türk şiirinin değil Türk düşünce hayatının da yaşayan en müstesna isimlerinden biri olarak kabul edilen Hilmi Yavuz'un eserinin anlaşılmasına katkı sağlamak ve bu manada yeni kapılar aralamak en temel amaçtır.Kendisinden önceki şiirsel birikimden de yararlanıp özgün bir şiir tarzı geliştiren ve kendisinden sonraki şairler üzerinde derin tesirler bırakan Hilmi Yavuz'un ilk şiirini yayımlamasının ardından 60 yıl geçmiş olması, sempozyumun bağlamını belirlemektedir.Hilmi Yavuz'un başta şiirleri olmak üzere "sahih şiir" tezi, özgün poetik görüşleri, açtığı yol bakımından Türk şiirine kazandırdıkları; yerel bir felsefe arayışına girmesi, savunduğu İslâm estetik medeniyeti tezi, İslâm medeniyeti üzerine ileri sürdüğü özgün bakış açısı; Türkiye'de ilk postmodern anlatıları kaleme alması; gazetede yazdığı yazılarla yazar-muharrir geleneğini devam ettirişi ve güncel meseleler üzerine düşünerek verimli tartışma ortamları yaratması; hoca olarak birçok alanda başarılı olmuş öğrenciler yetiştirmesi, onun farklı açılardan değerlendirilebilecek bir kültür adamı olduğunun en açık ispatıdır.Bu proje ile çok yönlü bir kültür adamı olarak Hilmi Yavuz farklı açılardan tartışılacak ve anlaşılmaya çalışılacaktır.

Kaynak: Bültenler

02 Aralık 2012 Pazar 15:15

Ertuğrul Günay, Hilmi Yavuz, Ak Parti, Türkiye, Komik - İlginç, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri