Samsun'da Yeni Tür ve Endemik Türler Kaydedildi

SAMSUN'da 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda flora tür sayısı 1784, endemik tür sayısı ise 138'e çıktı.

SAMSUN'da 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda flora tür sayısı 1784, endemik tür sayısı ise 138'e çıktı.
Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yürütülen 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında Samsun'da yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Kubalı, bu ve benzeri projeler ile Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik haritasının oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Kubalı, şöyle dedi:
"Sahip olduğu tabii kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye'nin, bu kaynaklardan verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faydalanabilmesi biyolojik çeşitliliğin ekonomiye kazandırılması ve genetik kaynaklarımıza dayalı sınai mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasına katkıda bulunulması hedeflenmekte olduğundan bu projeler büyük bir önem taşımaktadır. Samsun'un mevcut karasal ve iç su biyolojik çeşitliliğini ortaya koymak amacıyla, 450 gün süreli yapılan bu çalışmada Samsun'un biyolojik bileşenleri araştırılmış ve elde edilen bilimsel verilerle biyolojik özellikleri bu raporla kayıt altına alınmıştır. Elde edilen sonuçların Samsun'da yapılacak envanter ve izleme çalışmalarına altlık oluşturması hedeflenmiştir. Samsun Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi öncesinde flora tür sayısı 1264, endemik tür sayısı ise, 38 iken proje ile 520 yeni tür tespiti yapılarak bu sayı Samsun ili florası için 1784'e çıkmıştır. Aynı zamanda endemik tür sayısına 100 yeni tür eklenerek endemik tür sayısı 138'e çıkmıştır. İlimizde izlemelerin bilimsel olarak devam edebilmesi için Orman Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğümüz ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında izleme işbirliği protokolü yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde tespit edilen flora türlerinde 5 tanesi Thymusleucostomus (kekik), Astragaluskastamonuensis (Kastamonu geveni), Aristolochiasamsunensis (Samsun lohusaotu), Alyssumpraecox (Güzel kuduzotu) ve Arenariakotschyanasubsp Stenophylla (Amasya kumotu)izleme programı dahilinde izlenmektedir."
Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Samsun'da proje alanında 51 memeli hayvan türünün yayılış yaptığının saptandığını söyledi. Kubalı, şöyle devam etti:
"Bu sayı Türkiye envanterine orantılandığı zaman Türkiye memeli hayvanlarının yüzde 30'una karşılık gelmektedir. Bu türlerin 5 tanesi Capraaegagrus (Dağ keçisi), Lutra lutra (Su samuru ), Felis silvestris (Yaban kedisi), Microtusdogramacii (Tarla faresi) ve Neomys teres (Bataklık faresi)  izleme programı dahilinde izlenmektedir. Samsun genelinde 361 kuş türü tespit edilmiş olup, bu türlerin 5 tanesi neophronpercnopterus (küçük akbaba), botaurusstellaris (balaban), ciconianigra (kara leylek), pasbaşpatka (aythyanyroca) ve karabaşlı çinte (emberiamelanocephala) izleme programına dahil edilmiştir."
Samsun sınırları içerisindeki akarsu ve göllerde yapılan iç su balıkları incelemelerinde toplam 29 tür tespit edildiğini söyleyen Kubalı, "Tespit edilen bu balık türlerinin 3 tanesi silurisglanis (yayın balığı), capoetatinca (siraz balığı) ve esoxlucius (turna balığı) izleme programına dahil edilmiştir. Samsun bölgesinde iki yaşamlılardan 1 semender 4 kuyruksuz kurbağa olmak üzere toplam 5 tür, sürüngenlerden 2 kaplumbağa, 6 kertenkele ve 4 yılan olmak üzere toplam 12 tür tespit edilmiştir. Bu sayılar Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun'un amfibi ve sürüngen türleri açısından zengin olduğunu göstermektedir. Saptanan türlerden istanbul kertenkelesi (podarcissiculus) Samsun için yeni kayıttır. Bu türlerin 3 tanesi emysorbicularis (benekli kaplumbağa), testudogreca (tosbağa) ve viperatranscaucasiana (kafkas boynuzlu engereği) izleme programına dahil edilmiştir. 4 tane çiftyaşar türü bulunmuştur. Endemik tür bulunmayıp 1 tanesi ommatotritonophryticus (şeritli karadeniz semenderi) izleme programına dahil edilmiştir" diye konuştu.
- Samsun
19 Kasım 2017 Pazar 09:47

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye, Hakan Kubalı, Samsun, Politika, Güncel