Şehir Ödülleri 2018 Adaylık Çağrısı Yapıldı!

Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı.

Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik işbirliğinde, farklı bakanlıklarımız, üniversitelerimiz, belediye birliklerimiz, sivil toplum örgütlerimizin destekleri Kanal Ege Televizyonu'nun Canlı Yayını ile 21 Haziran 2018'de, Sabancı Kültür Sarayında gerçekleşecek "Şehir Ödülleri Türkiye 2018" etkinliğinde yaşamlarımızın temelini oluşturan, geleceğimizi tasarlayıp, inşa eden şehir ve yaşayanlarıyla ilintili başarılı çalışmalara imza atmış bireylere, kurumlara, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere, araştırmacılara ödüllendirme yapılacaktır.

Şehir Ödülleri Türkiye 2017, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İşbirliği, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı bakanlıklardan bürokratlarımız, üniversitelerimiz, Belediye Birlikleri, Kalkınma Ajansları, akademisyenler ve profesyonellerin destekleri ile gerçekleşmiş, yüksek katılım ve büyük medya ilgisi görmüştü.

ŞEHİR ÖDÜLLERİ 2018 ADAYLIK ÇAĞRISI YAPILDI!

21 Haziran 2018 Perşembe günü İzmir Dokuz Eylül Sabancı Kültür Sarayında ikincisi düzenlenecek Şehir Ödülleri Türkiye etkinliğinde tüm yurttan vali, belediye başkanı, kalkınma ajansı genel sekreteri, sanatçılar, iş adamları, şehir liderlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Erdal ÇELİK ev sahipliği ile Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper AKIN, Projemizin Konsey Başkanı, Yenigün Gazetesi ve Kanal Ege Televizyonu imtiyaz sahibi Sayın Ömer DİNÇER, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra ASLANERTİK, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Goztas, Kanal Ege Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ercan PALA, DEU Senfoni Orkestrası Müdürü Doç. Dr. Aslı GEDİKLİ YILMAZÇETİN, DEU Seferihisar Meslek Yüksel Okulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Turgay BUCAK ve ilgili daire başkanları ile birim müdürlerinin katılımlarıyla etkinlik yürütme ve koordinasyon komitesi toplantısı yapıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Şehir Ödülleri Türkiye Akademik İş Ortağı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Çelik bu yıl ikinci düzenlenecek olan Yaşayan Şehirler Ödül Töreni'nin DEÜ'de tekrar yapılacak olması dolayısıyla mutluluğunu ifade etti. 21 Haziran 2018 yılında Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılacak olan tören hazırlıkları için DEÜ Rektörlüğünde Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın ile bir araya gelen Çelik, hazırlık toplantılarına bizzat katılarak bilgi aldı. Yaşayan Platformu başkanı Alper Akın'ın kentlere katma değer katacak böylesi organizasyonların İzmir'i çok önemli destinasyon yapacağını ifade etti.

Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper AKIN, Ev sahipliği ve değerli katkıları için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal ÇELİK'e Şahsım, Platformumuz ve şehirlerimiz adına minnettarız. Yenilikçi bir bilim yuvası ile birlikte yol almak, güvenilirlik, hakkaniyet değerlendirme gücü bağlamında platformumuza değer kattı. Bu bağlamda Rektörümüz nezlinde emeği Geçen Tüm Dokuz Eylül Üniversitesi mensuplarını teşekkür ediyorum. Sayın Akın, "Biz değerlerimizi koruyamadığımız sürece onların üzerine gerçek bir gelecek kurgulayamayız. İlk önce değerlerimizi korumasını öğrenmeliyiz. Daha sonra koruduğumuz değerleri yöre halkına kazandırıp sürdürülebilir bir yaşam oluşturmalıyız. Şehir Ödülleri Türkiye'yi hayata geçirmekteki amacımız bu yoldaki doğru uygulama ve uygulayıcıları yarıştırmak değil örnek göstermek ve teşekkür etmektir."

"Yaşayan Şehirler Projesi, şehirlerin kentsel kalkınma hedeflerini kazandırmaya yönelik bir adımlar bütünüdür. Bizler bu bütünün her bir parçası ile tüm paydaşlarımızın desteği, yerel yönetimlerimizin işbirliği ile şehirlerimizin geleceğini aydınlatmaya devam edeceğiz... Şimdi sıra 2018 yılında… Şehirlerin geleceğine ışık tutmuş, projeleri tamamlamış, tüm bireyler, şehir paydaşları, akademisyenler, öğrenciler, sizleri 2018 yılında da tüm Türkiye'ye örnek göstermek için aday olmaya davet ediyoruz. Haydi, gelin, şehirlerimizin geleceğini hep birlikte aydınlatalım!" Diyerek Şehir Ödüllerine tüm paydaşları davet etti.

ŞEHİR LİDERLERİNE TARİHİ KEMERALTI GEZİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU yönetiminde, 21 Haziran 2018'de İzmir'e gelecek, şehir liderleri ile tarihi Kemeraltı çarşısı gezisi düzenlenecek. Liderlere temin edilecek profesyonel fotoğraf makinaları ile Kemeraltı çarşısında en beyendikleri ve beğenmedikleri anları, görselleri, objeleri ölümsüzleştirmeleri istenecek. Liderlerin gözünden, Kemeraltı'nda en beğenilenler ve en beğenilmeyenler 2019 yılı Şehir Ödülleri fuaye alanında sergilenecek.

KOKTEYL'DE İZMİR'İ, İZMİR YAPAN LEZZETLER SUNULACAK!

Şehir ödülleri töreninde de İzmir mutfağının marka olmuş yiyecekleri İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği (İZPAD) ve DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (GMS) Bölümü tarafından hazırlanacaktır. İZPAD Genel Sekreteri ve DEÜ GMS Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay BUCAK tarafından oluşturulan menüde Kumru, Boyoz gibi yöresel lezzetler yer alacak. Sayın BUCAK, "Milletlerin mutfak kültürleri bulundukları ülke, şehir, kasaba kısacası destinasyonların markalaşması konusunda önemli bir etkendir. Günümüzde yerli ve yabancı turistler yeni bir trend olan gastronomi turizmini daha fazla tercih etmeye başlamışlardır. Bizde ülkemizin dört bir yanından gelerek misafirimiz olacak şehir liderlerini izmirimizin eşsiz lezzetleri ile buluşturmak, lezzetlerimizin bilinirliğini arttırmak istiyoruz." Dedi.

TÜM TÜRKİYE'YE CANLI YAYINLANACAK

Şehir Ödülleri Türkiye 2018, Ege Bölgesinin yeni kanalı Kanal EGE aracılığıyla uydu üzerinden İzmir'den tüm Türkiye, DEU Web Televizyonu aracılığıyla tüm Dünya'dan ilgi duyanlar için canlı yayınlanacak.

2017 yılında ilk olarak takdim edilen, söz konusu Şehir Ödüllerinin birincil amacı; şehir paydaşların süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlara aktarılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle ise konu üzerine çalışan akademisyenlerle kent yönetici ve kanaat önderlerinin, ticari örgütlerin, sektör örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, tüm araştırmacıların ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.

Yurdumuz tarih boyu, belki yüzlerce, belki binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu coğrafyada, antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler, sanatçılar yetişmiş ve Dünya'nın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Bu değerlerin odak noktasındaki ödül töreninin yapılacağı İzmir şehri, asırlardır özel bir yer etmiştir. İzmir ve Anadolu'daki diğer şehirler, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı çok önemli merkezler olmuştur. Bu nedenle, yapılacak olan ödül töreninin ana temasını "Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı" oluşturmaktadır.

Hikâye ile bütünleşik olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izni ile envanterlerde yer alan ve daha önce hiç sergilenmemiş nadide bir kandil ürettirilmekte, kandil sertifikası ile birlikte ödül olarak takdim edilmektedir.

Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç alt Tema üzerinden hak edenlere sunulmaktadır.

Kaynak: Bültenler

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:01

Alper Akın, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, Güncel