Seyyid Yahya Şirvani Bakü'de Anıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) işbirliğinde Bakü’de Seyyid Yahya Şirvani anısına “Azerbaycan’dan Dünyaya Doğan Güneş” konulu sempozyum düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) işbirliğinde Bakü'de Seyyid Yahya Şirvani anısına "Azerbaycan'dan Dünyaya Doğan Güneş" konulu sempozyum düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl UNESCO tarafından Seyyid Yahya Şirvani yılı ilan edilmiş ve daha önce Azerbaycan kamuoyunda hakettiği seviyede tanınmayan Şirvani'nin daha geniş kesimlere tanıtılması amacıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın da dahil olduğu pek çok kurum tarafından etkinlikler düzenlenmişti. Seyyid Yahya Şirvani'nin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin 2014 yılı içinde de ihmal edilmemesi adına düzenlenen "Azerbaycan'dan Dünyaya Doğan Güneş" konulu sempozyuma Azerbaycan ve Türkiye'den resmi yetkililer, bilim adamları, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri başta olmak üzere 300'ün üzerinde davetli katıldı. Anma programında konuşma yapan UKİD Başkanı Musa Serdar Çelebi, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Tatçı ve diğer misafirler, Seyyid Yahya Şirvani ve onun tasavvuf ve felsefe tarihimizdeki önemine vurgu yaptı.

UKİD Başkanı Çelebi, Bakü'de yaşamış, fikirleriyle ve yetiştirdiği irfan adamlarıyla Anadolu'nun mayasına dahil olmuş, etkisi Balkanlar'a ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanmış bir büyük mütefekkir ve arif olarak Seyyid Yahya Şirvani'nin Azerbaycan ve Türkiye arasındaki en önemli kültürel bağlardan biri olmasına rağmen yeterince ele alınmadığını ve anlaşılamadığını ifade etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ise, Seyyid Yahya Şirvani'yi Azerbaycan'ın medeniyet değerlerini dünyaya taşıyan, Türkiye ve Azerbaycan'da yaşayan milletimizin arasındaki gönül köprülerini kuran en önemli şahsiyetlerden biri olarak 'Azerbaycan'dan dünyaya doğan güneş' ifadesiyle anmanın uygun bulunduğunu ifade etti.

Sempozyumun bilimsel kısmında konuşma yapan Türkiyeli bilim adamları ve yazarlar Prof. Dr. Ahmet Taşgın (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Doç. Dr. Mustafa Tatçı (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Semih Ceyhan (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Ögke (Antalya Üniversitesi) ve Mahmut Dipşar, Seyyid Yahya Şirvani'nin hayatı ve eserleri, fikri ve irfani mirası, Anadolu ve Balkanlar'daki tesirleri hakkında bilgi verdiler. Etkinliğe Türkiye'den katılan musiki grubu, tasavvuf müziğinden örnekler sergiledi ve Seyyid Yahya Şirvani'ye ait "Vird-ü Settar"'ı icra etti. Programın sonunda Türkiyeli yazar Firdevs Kapusızoğlu'nun Seyyid Yahya Şirvani'ye adanmış "Bin Gemiye" adlı kitabı katılımcılara dağıtıldı.

Azerbaycan tasavvuf ekolünün en önemli temsilcilerinden olan ve Halveti tarikatında "Pir-i Sani" (tarikatın ikinci kurucusu) olarak bilinen mütefekkir Seyyid Yahya Şirvani, yüzyıllardır Balkanlar'dan Kuzey Afrika'nın batı bölgelerine kadar uzanan bir yelpazede pek çok insan için irfan kaynağı olmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

22 Aralık 2014 Pazartesi 12:12

Türkiye, doğan güneş, Azerbaycan, Bakü, Politika, Güncel