Sistem Çalışmazsa Doktorun İmza ve Kaşesi Bulunan Manuel Reçeteler Kullanılacak

Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 15 Ocak tarihinden itibaren istisnai durumlar dışında manuel reçetelerin karşılanmayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 15 Ocak tarihinden itibaren istisnai durumlar dışında manuel reçetelerin karşılanmayacağını açıkladı. E-reçete sisteminin çalışmaması durumunda manuel olarak yazılan reçetelere 'sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir' ibaresinini ekleneceğini belirten Kurum, "Herhangi bir nedenle sistemlerin (MEDULA ve/veya tüm hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerine ait sistemler) çalışmaması nedeniyle manuel olarak yazılan reçetelerin 'sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" şeklinde doktorun el yazısı ile yazılmış veya bu ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanmış olmasına dikkat edilmeli ve bu şekilde karşılanmalıdır. Bu şekilde karşılanan reçetenin kaydı sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA sisteminin eczacıyı uyarması gerekmekte." açıklamasında bulundu.Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından e-reçete uygulaması kapsamında kuruma yapılan müracaatlar ve yöneltilen sorulara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Reçete tarihi 15 Ocak 2013 ve sonrası olan e-reçetelere eczaneler tarafından manuel giriş yapılamayacağı belirtilen açıklama da. "Üzerinde e-reçete numarası bulunan manuel reçeteler ise yalnızca e-reçete olarak karşılanacak. İstisnai durumlar hariç manuel reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) MEDULA sistemi tarafından karşılanmayacak." denildi.Manuel reçete giriş ekranının SGK tarafından kapatılmayacağı vurgulanan açıklama da, manuel giriş ekranından sadece belirtilen istisnai durumlardaki reçetelerin karşılanabileceği belirtildi. Açıklama da manuel reçete girişi yapılacak istisnai durumlar şu şekilde sıralandı; "Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler. Majistral ilaç içeren reçeteler, Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler. Yabancı ülkelerle yapılan 'Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri' kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler. Sağlık Uygulama Tebliği'nin 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve Medula hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler. Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler. Aile hekimlerinin "gezici sağlık hizmeti" kapsamında düzenledikleri reçeteler. Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler. Medula sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler."Açıklama da, herhangi bir nedenle sistemlerin çalışmaması nedeniyle manuel olarak yazılan reçetelerde ise "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" şeklinde doktorun el yazısı ile yazılmış kaşesi bulunan reçetelerin karşılanacağı belirtildi. Bu şekilde karşılanan reçetenin kaydı sırasında SGK Medula sisteminin eczacıyı uyarması gerektiği belirtildi.

Kaynak: CHA
16 Ocak 2013 Çarşamba 16:01

Son Dakika