Sivas Kongresinin bilinmeyenleri: Mustafa Kemal'in istihbarat savaşları

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, Osmanlının son dönemindeki işgale karşı direnişin ilk resmi adımı olan Sivas Kongresinin bilinmeyen yönlerini kaleme aldı: Mustafa Kemal, istihbarat savaşlarında nasıl galip geldi? Manda ve himaye tartışmalarını neden hemen reddetmedi?

4 Eylül Perşembe 1919, Saat: 14.00, Sivas Sultanisi.

Batıda Yunanistan, doğuda Ermenistan, Karadeniz'de Pontus Krallığı hayali İtilaf Devletlerinin düşlerini süslüyordu. Ülkenin dört bir yanı müstevliler tarafından sarılmıştı. Adana, Antep, Maraş ve Konya havalisi, Antalya ve Trakya işgal bölgesine dahil edilmiş, saltanat ve hilafet bu işgale boyun eğmişti.

Kaynak: Euronews.com

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:08

Yunanistan, Karadeniz, Eylül, Sivas, Dünya