TBMM Kit Komisyonu

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, şirket olarak geçen yıl dönem karlarının 18 milyon lira olduğunu, bu yıl için 50 milyon lira dönem karı programlandığını bildirdi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, şirket olarak geçen yıl dönem karlarının 18 milyon lira olduğunu, bu yıl için 50 milyon lira dönem karı programlandığını bildirdi.
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, EÜAŞ'nin 2015 ve 2016 yılı hesapları görüşüldü.
Alagöz, komisyonda yaptığı sunumda, şirket olarak kamuya ait termik ve hidroelektrik santralleri işlettiklerini, ruhsatı EÜAŞ'a ait olan maden sahalarının çalıştırıldığını ve söz konusu sahaların özel sektöre açılmasına yönelik modelleri uyguladıklarını aktardı.
Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'deki kurulu gücün yüzde 22.64'üne denk gelen 19 bin 851 megavatlık kısmının EÜAŞ'a ait olduğunu belirten Alagöz, bu dağılımda serbest üretim şirketlerinin payının yüzde 60,74 olduğunu kaydetti.
Alagöz, EÜAŞ'nin kurulu gücünün 50 hidroelektrik santrali, 8 termik santral ve 1 RES'ten oluştuğuna değinerek, ağustos sonu itibarıyla Türkiye elektrik üretiminde EÜAŞ'nin payının yüzde 15,12 olduğunu anlattı.
EÜAŞ'nin üretim yaptığı kaynakların dağılımında en yüksek payı hidroliğin yüzde 56,56 ile aldığını ifade eden Alagöz, bunu termik ve rüzgarın izlediğini belirtti.
Alagöz, şirket olarak yatırımlarının devam ettiğini vurgulayarak, başlıca yatırımları arasında Keban Hidroelektrik Santrali rehabilitasyonu, Sinop Nükleer Santrali Projesi altyapı işleri, Afşin-Elbistan ve Konya-Karapınar ile Karaman-Ayrancı Kömür Havzası arkeolojik kurtarma kazı çalışmaları olduğunu açıkladı.
Elektrik üretim tesislerinde özelleştirme
Halihazırda şirkete ait 17'si hidrolik ve ikisi termik olmak üzere 19 santral için özelleştirme faaliyetlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütüldüğüne işaret eden Alagöz, "Şirketimize ait toplam kurulu gücü 6 bin 348 megavat olan 11 termik santralimizin özelleştirilmesi sonucunda 8 milyar 841 milyon 500 bin dolar gelir elde edilmiştir. Toplam kurulu gücü bin 792 megavat olan 77 adet hidroelektrik santralinin özelleştirme süreci tamamlanarak özel sektöre devri gerçekleştirilmiş ve 448 milyon 254 bin dolar ile 5 milyar 934 milyon 505 bin lira gelir elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Alagöz, bu yıl için EÜAŞ'nin yatırım programının enerji sektörü toplam tavan ödeneğinin 1 milyar lira olduğunu aktararak, "Bu rakam, madencilik sektöründe 235 milyon 380 bin lira ve kültür sektöründe 5 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 240 milyon 380 bin liradır. Şirketimizin geçen yıl dönem karı 18 milyon lira olup, 2018 için 50 milyon lira dönem karı programlanmıştır." diye konuştu.
Komisyonda daha sonra EÜAŞ'nin 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları ibra edildi.
Ayrıca, Soma Elektrik Üretim AŞ'nin 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları da komisyonda görüşülerek ibra edildi.

Kaynak: AA

18 Ekim 2018 Perşembe 16:39

CEO, Alagöz, Ekonomi