TBMM Kit Komisyonu

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürü Yener Yıldırım, 'Bünyemizdeki 154 toplam kiralık alanın 85'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 69'u gerçek ve tüzel kişilere kiralanmıştır.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürü Yener Yıldırım, "Bünyemizdeki 154 toplam kiralık alanın 85'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 69'u gerçek ve tüzel kişilere kiralanmıştır." dedi.
AOÇ'nin 2015 ve 2016 bilançoları TBMM KİT Komisyonu'nda görüşüldü.
AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, toplantıdaki sunumunda, AOÇ'nin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşu olduğunu hatırlattı.
AOÇ arazisinin Hazine'ye bağışlandığında 55 bin 538 dekar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Yaklaşık 22 bin 282 dekar arazi varlığı 1939-1983 yılları arasında çıkarılan yasalarla ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu kararlarıyla, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere, Hazine ile çeşitli kurum ve kuruluşlara satılmış veya devredilmiştir." diye konuştu.
Yıldırım, 1983 yılından bu yana arazi satışı veya devriyle ilgili kanun çıkartılmadığına işaret ederek, bugün itibariyle AOÇ'nin arazi varlığının 33 bin 256 dekar olduğunu dile getirdi.
AOÇ'nin, kuruluş yıllarında ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verildiğini ancak daha sonraki yıllarda bu çalışmaların uzun süre yapılmadığını anlatan Yıldırım, "2000'li yıllarda tekrar ağaçlandırma faaliyetlerine önem verilerek arazi varlığımızın yüzde 67'sine tekabül eden yaklaşık 22 bin 200 dekar alan ağaçlandırılarak park, orman ve rekreasyon alanlarına dönüştürülmüştür." diye konuştu.
Kiralanan alanlarla ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Bünyemizdeki 154 toplam kiralık alanın 85'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 69'u gerçek ve tüzel kişilere kiralanmıştır." ifadesini kullandı.
Yıldırım, sunumunun ardından milletvekillerinin soruları ile Sayıştay raporundaki tespitlere yanıt verdi.
Yener Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AOÇ'ye süresinde ödenmeyen kira borcunun tahsiline ilişkin Sayıştay önerisi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ankara Büyükşehir Belediyesinden olan 2015 yılı öncesine ait kira alacaklarımız için, 24 Ağustos 2015 tarihindeki kira protokol zeyilnamesiyle, 33 milyon 780 bin 128 liranın ödenmesi amacıyla borç yapılandırılması yoluna gidildi. Bu kapsamda Mayıs 2018 tarihi itibariyle yapılandırılmış olan borcun tamamı tahsil edildi. Borç yapılandırması haricinde, 14 Mart 2018 tarihi itibariyle, kira alacaklarımızın toplamı olan 67 milyon 169 bin 724 lira için icra takibi başlatılmış olup, 21 Kasım 2018 tarihi itibariyle alacaklarımız, icra takibi dahil, 87 milyon 951 bin 805 liradır."
Toplantı, AOÇ'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bilançolarının ibra edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

22 Kasım 2018 Perşembe 16:39

Mustafa Kemal Atatürk, Yener Yıldırım, Ekonomi