Temel Yönetmenlik Atölyesi

Yönetmenliğe gönül veren ve profesyonel hayata adım atmak isteyen herkes için Temel Yönetmenlik Atölyesi...Bu program, öğrenciler yönetmenin kamera yerleşimi, bloklama, sahneleme ve görsel görüntü tasarımı gibi kararlarını inceleyerek film grameri, estetiği dili ve zanaatini bir yönetmenin bakış açısıyla öğrenmeye başlar.

Yönetmenliğe gönül veren ve profesyonel hayata adım atmak isteyen herkes için Temel Yönetmenlik Atölyesi...
Bu program, öğrenciler yönetmenin kamera yerleşimi, bloklama, sahneleme ve görsel görüntü tasarımı gibi kararlarını inceleyerek film grameri, estetiği dili ve zanaatini bir yönetmenin bakış açısıyla öğrenmeye başlar. Öğrencileri sadece yetkin yönetmenler olmaları için değil, aynı zamanda hikayelerini anlatabilmeleri için ileri seviye görsel araçlardan faydalanarak başarılı hikaye anlatıcıları olmaları için de zorlar.
Bu program, mizansenin estetik ögelerini içermesinin yanında öğrencilerin kendi senaryolarından sahneleri ayırarak farklı yaklaşımlar benimsemesini ve inandırıcı performanslar elde etmek için karmaşık görsel yaklaşımların uygulanmasını da kapsar.
Öğrencilere, ideoloji, göstergebilim, sahne düzeni, Hollywood film stili, film formunun önemi ve özellikleri, hikayesel yapı ve bakış açısı ve film türlerine giriş kavramlarını öğretir.
Gelişmekte olan film yapımcılarına yenilikçi teknikler sunmaktadır. Bu program, yeni gelişen film yapımcılarına, film türünün içindeki karakter, tema, sahne ve bakış açısı gibi dinamiklerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak olan malzemeleri ve stratejileri sağlar. Çağdaş filmlerde bulunan sayısız sanatsal esintileri, doğrusal olan ve olmayan hikaye anlatıcılığının çeşitli tür biçemlerini, ve son olarak da film yapımcılığına ait olan önemli sosyal fonksiyonları da bu ders ile keşfetmekteyiz.
Süre: 8 hafta, haftada 1 gün
Saat: 19.30-22.30

Kaynak: Etkinlik.io

10 Ekim 2016 Pazartesi 20:35

Kültür Sanat