Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tacirin en kısa tanımı; Ticaret ile uğraşan kimsedir.

Tacirin en kısa tanımı; Ticaret ile uğraşan kimsedir. Üç kelime ile taciri tanımlayabiliyoruz. Ancak, aslında tacir, ticaret yapan, vergi kanunlarının önemli bir bölümü ile yasal statüsü belirlenmiş, ticaretin baş rol oyuncularındandır.
Tacir, ticaretin temelini oluşturmakla kalmaz; geçmişi çok eskiye dayanan az sayıdaki mesleklerdendir. Dünya tarihinde ilk kez, Fenikeliler ve Venedikliler tacirlik yapmaya başlamışlardır. Avrupa'da ise tacirler, 18. Yüzyıldan itibaren kendilerini göstermiş ve yüksek kazançlar elde ederek; zengin/fakir ayrımının oluşmasına sebep olmuşlardır. Bu ayrım sonucu, Avrupa'da "burjuva" adı verilen ve halktan üstün sayılan bir tabakanın doğuşuna sebep olmuşlardır. Bu yüzden tacirler, tarihte sosyal sınıflandırmanın başlangıç sebeplerinden sayılmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de tacirler, saygın bir sınıf olarak görülmüştür.
Türk Ticaret Kanunu'nun 14. Maddesinde ; " Tacir, bir işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimse" olarak tanımlanırken; Türk Ticaret Kanunu'nun 6762 Sayılı kanununda ise "Gerçek Kişi Tacirler ve Tüzel Kişi Tacirler" olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmıştır.
Gerçek kişi tacirler; bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimse iken; tüzel kişi tacirler ise, ticaret şirketlerdir. Tüzel kişi tacirler olarak adlandırdığımız diğer grup ise; "kendi kuruluş kanunları uyarınca özel hukuk kurallarına bağlı olarak yönetilmek ve ticari biçimde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, üniversite, belediye gibi tüzel kişiler tarafından kurulmuş olan kuruluşlardır.".
Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı Arasındaki Farklar Nelerdir?
Ticaret unvanı, sadece tacirlerin kullanmış olduğu isimdir. Tacirler, ticari işletmelerine ait işlemleri kullanırken bu ismi kullanır. İşletme adı, işletmenin tanınması için ve aynı sektörde bulunan farklı işletmelerin birbirinden ayrılması için kullanılan addır. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir demiştik. İşletme adını ise hem tacirler hem de esnaflar kullanabilir.
İşletme adını kullanmak, ticaret unvanı gibi zorunlu olmasa da şayet işletme adı kullanılacak ise, bunun ticaret sicile kaydedilmesi zorunlu bir durumdur.

Tacir Sayılma Koşulları
Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir sayılmak için;
Ticari bir işletmenin var olması,

 Var olan ticari işletmenin işletilmesi,

 Ticari işletmenin, kişi tarafından kendi adına işletilmesi koşullarını sağlaması gereklidir.
Tacir Çeşitleri
Tacirler; Gerçek Kişi Tacirler ve Ticaret Şirketleri olarak ikiye ayrılırken; Ticaret Şirketleri de kendi içinde Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketi olarak iki farklı ticari şirkete ayrılır.
Şahıs Şirketleri; Kollektif Şirket ya da Komandit Şirket olarak iki farklı şekilde kurulurken; Sermaye Şirketleri ise, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket olarak, üç farklı yasal statüde kurulabilir.
Şahıs Şirketinin gücü, şirketin sahibinden kaynaklanmakta iken; Sermaye Şirketlerinin gücü ise, kurucusu olan şahıslar değil, bu şahısların ortaya koyduğu sermayeden kaynaklanmaktadır.
Tüccarların (tacirlerin), sınıflandırılmasında başka bir özellikte, defter tutmalarındaki farklılıktan doğar. I. Sınıf Tüccarlar Bilanço Esasına göre; II. Sınıf Tüccarlar ise İşletme Hesabına göre defter tutarlar.
Tacir ve Esnaf Arasındaki Farklar
Tacirler, yüksek kazanç elde eden; esnaflar ise belli bir kar limitini aşmayan satıcılardır.
Tacirler, hem üretim hem de satış yapabilir. Esnaflar, üretim yapmaz, sadece satış yapabilir.
Tacirlerde esnaflarda muhasebe defteri tutmak zorundadır. Ancak, tacirlerin ve esnafların tutmakla zorunlu defterler çok farklıdır.
Tacirler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı bir odaya; esnaflar ise Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıt yaptırabilir.
Tacirler, fazla; esnaflar, az vergi öderler.
İster tacir olun, ister esnaf; her iki durumda da, işlerinizin çok, kazancınızın bol olması dileğiyle…
Dilek ÖZCANLI

Kaynak: Kucukisletmeler.com

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:00

Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa, Ekonomi