Trakya Bölgesi İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Adaptasyon Artırımı

Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı (CBCCMA) projesi kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı (CBCCMA) projesi kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi.

"TR2013/0327.05.01-02/042 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı - (CBCCMA)" projesi kapsamında, TR21 Trakya Bölgesi arazi kaynakları, su kaynakları, tarımsal üretim potansiyeli ve aşırı hava olaylarının mevcut durumu konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yararlanıcısı olduğu "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı" dahilinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin (TBB) proje sahibi, Namık Kemal Üniversitesinin ortak ve TESKİ ile Trakyakent'in iştirakçi olduğu "TR2013/0327.05.01-02/042 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı" başlıklı proje kapsamında, üç kez düzenlenecek olan eğitim programlarından 1.'si Tekirdağ'da bir otelde düzenlendi.

Birinci Eğitim Programında; "TR21 Trakya Bölgesi Arazi Kaynakları, Su Kaynakları, Tarımsal Üretim Potansiyeli ve Aşırı Hava Olaylarının Mevcut Durumu" konuları ele alındı.

Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi çalışanı Ziraat Yüksek Mühendisi ve Proje Koordinatörü Levent Tuna, NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Albut, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje İklim Değişikliği Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukçu, Teknik Bilimler MYO Öğr. Gör. ve Proje Veri Toplama ve İşleme Koordinatörü Dr. Bahadır Altürk ile TR21 Trakya Bölgesi kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma enstitülerinden uzmanların oluşturduğu "Trakya İklim Değişikliğini İzleme ve Adaptasyon Platformu" üyeleri 55 kişi katıldı.

Açılışta, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, projede elde edilen verilerin yaygınlaştırılmasının öneminden bahsederken, Proje İklim Değişikliği Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukçu, Proje ve Eğitim Programının detayları ile ilgili bilgi verdi.

Birinci Eğitim Programında konuşmacılar ve konuları şu şekilde oldu:

Dr. Bahadır Altürk (Proje Veri Toplama ve İşleme Koordinatörü), "TR21 Trakya Bölgesi Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü Mevcut Durumu ve Değişimler" başlıklı sunumunda, arazi kullanım/arazi örtüsü nasıl değişir ve iklim değişikline etkisi nedir?, Türkiye ve TR21 Bölgesi'nde arazi kullanım/arazi örtüsünün mevcut durumu, TR21 Bölgesi'nde arazi kullanım/arazi örtüsünde meydana gelen değişimler konularında;

Mehmet Seren Korkmaz (DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Çalışanı Meteoroloji Yüksek Mühendisi), "TR21 Trakya Bölgesi Su Kaynakları" başlıklı sunumunda, Trakya Bölgesi'nde iklim ve su kaynakları, mevcut su yapılarına yönelik bazı proje karakteristikleri ve ileriye dönük planlanan bazı projeler hakkında; Hilal Yıldız Akbulut (DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Çalışanı Çevre Yüksek Mühendisi), "TR21 Trakya Bölgesi Su Kaynaklarının Kalitesi" başlıklı sunumunda, su kalitesine ilişkin AB Mevzuatı ve Çerçeve Su Direktifleri, Türkiye'de su kalite çalışmaları, Türkiye ve Trakya'da su kalitesi izleme parametreleri ve izleme sistemleri, Trakya'da su kalitesi iyileştirme çalışmaları ve Ergene Havzası Eylem Planı konularında; Dr. Öğr. Üyesi Harun Hurma (NKÜ Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü) "TR21 Trakya Tarımı" başlıklı sunumunda, Türkiye ve Trakya tarımı, Türkiye ve Trakya tarımının sorunları, nüfus yapısı, göç durumları, tarım arazisi varlığı ve kullanımı, önemli ürünlerin verimleri, hayvansal üretim, tarım ve dış ticaret, örgütlenme, tarım ve çevre, Trakya tarımı için SWOT analizi konularında; Ferat Çağlar (İklim Uzmanı İO Çevre Çözümleri Araştırma ve Geliştirme Ltd. Şti), "TR21Trakya Bölgesi Ekstrem İklim Olayları" başlıklı sunumunda, iklim ve tarım, iklim değişikliği, iklim değişikliği modelleri ve senaryolar, TR21 Trakya bölgesinde ekstrem iklim olaylarının (don olan günler, bitki büyüme sezonu, yaz günleri, tropik geceler, ardışık kurak geçen gün sayısı, şiddetli yağış ve çok şiddetli yağış indisleri) mevcut durumu hakkında detaylı bilgi sundu.

Proje Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Albut tarafından yönetilen "Değerlendirme Bölümü'nde Eğiticiler, Platform Üyelerinden gelen soru, eleştiri ve katkıları analiz etti.

Eğitim Programı sonunda "Trakya İklim Değişikliğini İzleme ve Adaptasyon Platformu" üyelerine Katılım Sertifikası verildi.

Proje kapsamında, 10 Ocak 2019'da düzenlenecek 2. Eğitim Programında, Trakya bölgesi iklim değişikliği modelleme sonuçları, iklim değişikliğinin arazi ve su kaynakları, tarımsal üretim potansiyeli ve aşırı hava olaylarına etkisi; 24 Ocak 2019'da düzenlenecek 2. Eğitim Programında ise "Trakya'da iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirmek için alınabilecek önlemler ve adaptasyon stratejileri" konuları ele alınacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
24 Aralık 2018 Pazartesi 12:49
YORUMLAR

Son Dakika