Tüik'in 91. Kuruluş Yıl Dönümü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanvekili Mehmet Aktaş, kurumun cevaplayıcılardan aldığı bilgilerle kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarını her geçen gün artırarak devam ettirdiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanvekili Mehmet Aktaş, kurumun cevaplayıcılardan aldığı bilgilerle kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarını her geçen gün artırarak devam ettirdiğini belirtti.

Aktaş, TÜİK'in 91. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla kurumun internet sitesinde bir mesaj yayımladı.

Günümüzde ulusal ve uluslararası, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflerin başarısında güncel, güvenilir istatistiklerin önemine işaret eden Aktaş, "Doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler çalışmalarında istatistiki bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar." ifadesini kullandı.

TÜİK'in 1926'da Merkezi İstatistik Dairesi adıyla kurulduğunu, 1930'da İstatistik Umum Müdürlüğü, 1962'de de Devlet İstatistik Enstitüsü adını aldığını hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Sürekli değişen ihtiyaçlar paralelinde 1930, 1956, 1962, 1984, 1989 ve en son 1990 tarihlerinde çıkarılan kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile kurumun yapısında ve görevlerinde değişiklikler yapılmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu katılımcı, planlı, paylaşımcı ve işbirliğine dayalı istatistik üretim sürecini öngörmekle birlikte, resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlama görev ve sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkelerle standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5 yıllık süreler için hazırlanan Resmi İstatistik Programı, 2017-2021 dönemini kapsayan üçüncü plan dönemi ile de tüm sistemin temel koordinasyon aracı olarak işlev görmekte ve başarıyla uygulanmaktadır."

TÜİK'in kuruluşundan itibaren ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek ve kullanıma sunmak misyonuyla hareket ettiğini vurgulayan Aktaş, vizyonlarının uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak olduğunu bildirdi.

Aktaş, kurumun cevaplayıcılardan aldığı bilgilerle kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme yönündeki çabalarını her geçen gün artırarak devam ettirdiğini belirterek, "TÜİK'in 91. kuruluş yıldönümü nedeniyle, istatistik camiasının ve geçmişten bugüne kadar özverili çalışmalarıyla katkı sağlamış olan tüm meslektaşlarımın Türkiye İstatistik Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
25 Nisan 2017 Salı 12:58
YORUMLAR

Son Dakika