Türk Eğitim Sen: Memurun İş Güvencesine İlişkin Tehdit Şimdilik Önlendi

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, memurların iş güvencesine yönelik tehdidin şimdilik önlendiğini ve düzenlemeyi içeren torba yasanın kapsamının daraltıldığını söyledi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, memurların iş güvencesine yönelik tehdidin şimdilik önlendiğini ve düzenlemeyi içeren torba yasanın kapsamının daraltıldığını söyledi. Bostan, hükümetin bundan sonraki tavrının nasıl olacağının bilinmediği göz önünde bulundurularak memurların teyakkuzda olmasını istedi.
“Memurların iş güvencesini gasp girişimi şimdilik büyük ölçüde önlendi” başlıklı bir yazılı açıklama yapan Bostan, torba yasa ile getirilen düzenlemeleri değerlendirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve memurun iş güvencesini yok edecek hükümler içeren yasa tasarısında geri adım atıldığını belirten Bostan, Türkiye Kamu-Sen’in ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların girişimleri ile bütün memurların iş güvencesini ortadan kaldırmayı esas alan, yargı kararlarının uygulanması zorunluluğunu 30 günden 2 yıla çıkaran ve yargı kararını yerine getirmeyen, idareciye cezai soruşturma açılamayacağına hükmeden torba yasa tasarısındaki 82. maddenin kapsamı daraltıldığını söyledi.
Bostan, komisyon görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile bütün memurlara kapsaması düşünülen maddeye sınırlama getirildiğini dile getirerek “2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’unda belirtilen unvanları taşıyan görevliler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan naklen veya vekaleten yapılan atamalar için geçerli olacak şekilde sınırlandırıldı.” dedi.
Bostan, kanun kapsamında hakları kısıtlanacak ünvanları sıralayarak valiler, büyükelçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri, Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve yardımcıları dâhil), genel müdür ve yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanı ve yardımcısı dâhil), Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri, Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve üyeleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri, bakanlıklardaki kurul başkanları ve üyeleri, .akanlık müfettişleri (Maliye Bakanlığı hesap uzmanları ve bankalar yeminli murakıpları dâhil), bakanlık müşavirleri, Birinci Hukuk Müşaviri, bakanlık daire başkanları, il idare şube başkanları, bölge müdürleri ve başmüdürler, vali muavini, kaymakam, il hukuk işleri Müdürü, il emniyet müdürü, daire başkanları ile sivil memurlar hariç olmak üzere polis, jandarma, gümrük muhafaza ve sahil güvenlik teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin bu kapsamda olduğunu söyledi.
Düzenleme ile memurlara yönelik sorunun şimdilik çözüldüğünü kaydeden Bostan, “Büyük ölçüde sorun çözülmekle beraber, TBMM Genel Kurulu’nda hükümetin nasıl bir tavır sergileyeceği bilinmediğinden bütün memurların teyakkuzda olmaları gerekli hale gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Kaynak: CİHAN
05 Temmuz 2014 Cumartesi 11:11

Son Dakika