Türkiye 11 Ayda Hammadde İthalatına 159 Milyar Dolar Akıttı

Türkiye'nin hammadde ithalatı 2011 yılının 11 ayında 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 34Türkiye'nin hammadde ithalatı 2011 yılının 11 ayında 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 34.9 artışla 158.8 milyar doları aştı.2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 122 milyar 502 milyon dolar olan toplam ihracat, hammadde ithalatının ancak yüzde 77'sini karşılayabildi.

Türkiye'nin hammadde ithalatı 2011 yılının 11 ayında 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 34Türkiye'nin hammadde ithalatı 2011 yılının 11 ayında 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 34.9 artışla 158.8 milyar doları aştı. 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 122 milyar 502 milyon dolar olan toplam ihracat, hammadde ithalatının ancak yüzde 77'sini karşılayabildi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemeye göre, 2011 yılının 11 ayında yatırım malları ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35.2 artarak 33 milyar 591.3 milyon düzeyine ulaşırken, tüketim malları ithalatı yüzde 24.1 artışla 27 milyar 154.4 milyon dolar, hammadde (ara malı) ithalatı yüzde 34.9 artışla 158 milyar 800.4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Diğer ürünlerle birlikte toplam ithalat yüzde 33.5 artışla 220 milyar 232.5 milyon dolar oldu. Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirdiği 122 milyar 502.2 milyon dolarlık ihracat aynı dönemdeki hammadde ithalatının ancak yüzde 77.1'ini, toplam ithalatın ise yüzde 55.6'sını karşılayabildi./**İhracat ve hammadde ithalatıİhracatınHammadde Ham. İthal.İthalatı İhracat KarşılamaYıllar (milyar $) (milyar $) Oranı (%)1996 29.1 23.2 79,81997 32.1 26.3 81,81998 29.9 27.0 90,21999 26.9 26.6 99,02000 36.0 27.8 77,12001 30.3 31.3 103,42002 37.6 36.1 95,82003 49.7 47.3 95,02004 67.5 63.2 93,52005 81.9 73.5 89,72006 99.6 85.5 85,92007 123.6 107.3 86,82008 151.7 132.0 87,02009 99.5 102.1 102,62010 131.4 113.9 86,62011* 145.2 106.1 77,1(*) 2011 yılı verisi 11 aylık dönemi kapsıyor.**/.-SANAYİ İÇİN İŞLEM GÖRMEMİŞ HAMMADDE İTHALATI 14.8 MİLYAR DOLAR-2011 yılının 11 ayında hammadde kapsamında sanayi için işlem görmemiş ürün ithalatı yüzde 36.3 artışla 14 milyar 838.8 milyon dolara yükselirken, aynı ürünlerin ihracatı ise yüzde 11.4 artarak 3 milyar 680.4 milyon dolar oldu. Anılan dönemde sanayi için işlem görmüş ürün ithalatı yüzde 31.9 artarak 69 milyar 840.6 milyon dolara ve ihracatı yüzde 20.7 artarak 41 milyar 657.3 milyon dolara ulaştı. İşlem görmemiş yakıt ve yağ ithalatı yüzde 28.5 artarak 1 milyar 210.5 milyon dolara yükselirken, ihracatı yüzde 10.8 artışla 107.9 milyon dolar oldu. Yatırım malları aksam ve parçalarının ithalatı yüzde 22.4 artarak 9 milyar 913.5 milyon dolara, ihracatı ise yüzde 29.5 yükselişle 3 milyar 981 milyon doları aştı. Taşımacılık araçlarının aksan ve parçaları ithalatı yüzde 21 artışla 11 milyar 353 milyon doları, esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadde ithalatı yüzde 59.7 artışla 3 milyar 974.8 milyon doları, esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammadde ithalatı yüzde 65.3 artışla 1 milyar 629.3 milyon doları aştı.-TAŞIMACILIK HARİÇ YATIRIM MALLARI İTHALATI 26.9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI-Türkiye'nin yatırım malı ithalatının 2010 yılına göre yüzde 35.2 artışla 33 milyar 591.3 milyon dolara çıktığı 2011 yılının 11 aylık döneminde, ihracatı ise yüzde 21 artışla 12 milyar 744.5 milyon dolara yükseldi. Taşımacılık hariç yatırım malları harcamaları için yapılan ithalat yüzde 31.3 artarak 26 milyar 877.8 milyon dolara, ihracatı yüzde 21.3 artarak 6 milyar 962.6 milyon dolara çıktı. Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri ithalatı yüzde 53.3 artışla 6 milyar 713 milyon dolar olurken, ihracatı yüzde 20.5 artarak 5 milyar 781.8 milyon dolara ulaştı./**Dış ticaretin yapısı (2011 Ocak-Kasım, milyon dolar)Değ.(%) Değ.(%)İhracat 2011/10 İthalat 2011/10YATIRIM MALLARI 12.744.5 21,0 33.591.3 35,2-Yatırım malları 6.962.6 21,3 26.877.8 31,3-Sanayi ile ilgilitaşım. araç ve ger. 5.781.8 20,5 6.713.5 53,3HAMMADDE 61.882.2 22,3 158.800.4 34,9-Sanayi için işlemgörmemiş hammadde 3.680.4 11,4 14.838.8 36,3-Sanayi için işlemgörmüş hammadde 41.657.3 20,7 69.840.6 31,9-İşlem görmemiş yakıtve yağlar 107.9 10,8 1.210.5 28,1-Yatırım mallarınınaksam ve parçaları 3.981.2 29,5 9.913.5 22,4-Taşımacılık araçlarıaksam ve parçaları 7.313.5 28,6 11.353.7 21,0-Esası yiy. ve iç.olan işlenmemiş ham. 187.6 -56,0 3.974.8 59,7-Esası yiy. ve içecekolan işlenmiş ham. 1.681.2 64,5 1.629.3 65,3-İşlem görmüş diğeryakıt ve yağlar 3.273.0 33,4 14.994.7 36,4TÜKETİM MALLARI 47.415.0 16,8 27.154.4 24,1DİĞERLERİ 460.6 32,2 686.5 36,8TOPLAM 122.502.2 20,0 220.232.5 33,5**/ - Ankara

Kaynak: ANKA

01 Ocak 2012 Pazar 10:45

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri