Türkiye, Global İnovasyon Endeksi'nde 49. sıraya yükseldi

Her yıl Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD iş birliğinde hazırlanan ve ülkelerin inovasyon performansını ölçen raporlardan olan 'Global İnovasyon Endeksi'ne göre Türkiye 2019 yılında geçen yıla göre sıralamada bir basamak yüskelerek 129 ülke arasında 49'uncu sırada...

Her yıl Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD iş birliğinde hazırlanan ve ülkelerin inovasyon performansını ölçen raporlardan olan "Global İnovasyon Endeksi"ne göre Türkiye 2019 yılında geçen yıla göre  sıralamada bir basamak yüskelerek 129 ülke arasında 49'uncu sırada yer aldı.
Bu yıl 129 ülkenin değerlendirildiği Endeks, dünya nüfusunun yüzde 91.8, dünya GSYH'sinin yüzde 96.8'ini kapsıyor. İlk 10 ülke ise şöyle sıralanıyor: İsviçre, İsveç, ABD, Hollanda, İngiltere, Finlandiya, Danimarka, Singapur, Almanya, İsrail.
Türkiye ise bu yıl 129 ülke arasında 49. sırada yer aldı. Yayımlanan rapora göre Türkiye, inovasyon girdi alt endeksinde 56'ncı sırada yer alırken, inovasyon çıktı alt endeksinde ise 49'uncu sırada yer alıyor.
Türkiye'nin beş yıllık performansı dikkate alındığında girdi tarafında; devletin online hizmetleri, e-devlet uygulamaları, brüt sermaye performansı başlıklarında güçlü olduğu, ortaöğretim (öğrenci başına devlet harcamaları), ortaöğretimde öğrenci başına öğretmen ortalaması ve küresel Ar-Ge firmalarının ortalama harcamaları başlıklarında ise zayıf olduğu görülüyor.
Destek Patent tarafından yapılan değerlendirmeye göre, raporda dikkat çeken bir başka konu ise kümelenme gelişiminin yeterli seviyede olmaması. Değerlendirmeye göre, ABD ve Japonya'da aynı patent için 10 kişi başvuru yaparken, Türkiye'de bu rakamın üniversiteler hariç en fazla üç kişi olduğu ifade edildi.
Fikri mülkiyet haklarının korunmasının, eğitime dahil edilmesinin katma değerli ürün yaratmak ve dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer almak için çok önemli olduğunun altını çizen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Gerek Global İnovasyon Endeksi gerekse yapılan diğer araştırmaların, odak noktasında insan olduğu aşikar. Birçok ülke gibi güçlü ve zayıf olduğumuz yanlarımız mevcut. Bu noktada önemli olan, doğru tespitleri yaparak, ülkemizin kalkınmasına yönelik katkı sunmak. Bu katkının en önemli bacaklarından birisini ise fikri mülkiyet hakları konusundaki bilinçlendirme çalışmalarının oluşturduğu inancındayız" dedi. (Fotoğraflı)Kaynak: DHA

09 Ağustos 2019 Cuma 17:21

Amerika Birleşik Devletleri, Cornell Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi