Türkiye Kore edebiyat buluşmasının dördüncüsü gerçekleşti

Her yıl sırayla iki ülke arasında yapılan Türkiye Kore edebiyat buluşmalarının dördüncüsü Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde Türk ve Koreli edebiyatçıların katılımıyla Gyeongju Hyundai Otel'de gerçekleşti.

İBB, Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği ve Gyeongju Belediyesi tarafından düzenlenen Dongni Mokwol Edebiyat Evi'nin organizasyonuyla gerçekleşen Türk ve Kore edebiyatının kimliği konulu edebiyat buluşması sona erdi.

Düzenlenen üç oturumda; Türk kimliğine yol gösteren Orhun Abideleri, Dede Korkut Destanları ve Kutadgu Bilig; Osmanlı coğrafyasının hâkim olduğu topraklara yolladığı talebeleriyle insan yetiştirmiş Ahmet Yesevi; milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, Türk ve İslâm kimliğini koruyarak Batılılılaşmayı savunan Ziya Gökalp, coğrafya-ırk-tarih ve inançtan oluşan bir kimliği ön plana çıkaran Yahya Kemal; eserlerinde modernleşme ve yabancılaşma gibi kavramları ele alan Ahmet Hamdi Tanpınar; Doğu ve Batı meselelerine ilgi gösteren Peyami Safa; milli kimlik konusundaki bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Nurettin Topçu; toplumdaki yabancılaşma ve kimlik bunalımı üzerine düşünen Mümtaz Turhan, İslâm vurgusunda güçlü bir isim olan Osman Turan; otantik bir aydın olan Erol Güngör; yanlış Batılılaşmanın yol açtığı problemlerden bahseden Attila İlhan; Doğu sözcülüğünü savunmuş bir aydın olan Kemal Tahir ve Türk düşünce dünyasının öncü isimlerinden Cemil Meriç konuşuldu.

Ayrıca Kore edebiyatının kimliğine dair mevcut ve yeni tartışmaların dile getirildiği sempozyumda; kimliği doğuran temellerde benzerlik gösteren tarihsel arka plan konuşulmasının yanı sıra Kore şiirinin kimliğindeki "Doğa" etkisi ortaya kondu ve Kore edebiyatının kimliğinin kültürel alışveriş içerisinde oluşumu değerlendirildi.

Yapılan sunumların ardından Türk ve Koreli konuşmacılar, gerçekleştirilen oturumlara dair düşüncelerini değerlendirme oturumunda paylaştı. Değerlendirme oturumundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen ve Dongni Mokwol Edebiyat Evi Başkanı Chang Yun Ik tarafından Kore-Türkiye 4. Edebiyat Sempozyumu Sonuç Bildirgesi imzalandı.

Edebiyat buluşmasının kapanış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, "Türkiye ile Kore arasında gerçekleşen bu buluşmalar sadece iki ülkenin edebiyatına katkı sağlamamaktadır. Tüm dünya insanlığına katkıda bulunmaktadır" dedi. Koreli edebiyatçıları beşinci edebiyat buluşması için İstanbul'a davet eden Şen, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kore'yi temsilen konuşan Dongni Mokwol Edebiyat Evi Başkanı Chang Yun Ik, "Dördüncüsünü düzenlediğimiz edebiyat buluşmaları artık İstanbul ve Gyeongju şehirleri arasında olmazsa olmaz bir etkinlik haline gelmiştir" dedi. Türk ve Kore edebiyatlarının değerlerini dünyaya anlatmanın önemini dile getiren Chang Yun Ik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

İki ülke ilişkilerinin, özellikle kültürel alanda gelişmesi açısından edebî yönde atılmaya başlanan adımların önemine ve bu adımları aksatmadan sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapılan edebiyat sempozyumunun sonuç bildirgesi sekiz maddede açıklandı:

1. Kore ve Türk edebiyatının beslendiği tarihsel arka plan ve kimlik özellikleriyle pek çok açıdan benzerliklere sahip olduğu ortak kanaati paylaşıldı.

2. Kore tarihi ve Türk tarihinde yaşanan tarihsel kırılmaların, kültür ve kimlik anlamında benzer kopuşlara ve yabancılaşmalara yol açtığı ortak kanaatinden hareketle bu anlamda "kimlik arayışları" bağlamında da ortak sorunları bulunduğu görüşünde birleşildi.

3. Her iki ülke edebiyatında geleneğinden ve kimliğinden beslenen edebiyatçıların hem ulusal hem evrensel ölçekte başarılı olabildiklerine dikkat çekildi. Edebî anlamdaki bu başarıların gelecekte de devam etmesi için öz kimliğine bağlı bir edebiyatın varlığının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

4. Batılılaşmanın bir sonucu olan "popüler edebiyat", kimliğinden beslenen özgün ve nitelikli edebî eser üretimi konusunda ciddi bir sorun olduğu hatırlatıldı. Bunun önüne geçilmesi için edebiyatçıların tüketime değil toplumsal faydaya odaklı eserler vermesi gerektiği görüşünde birleşildi.

5. Batılılaşmaya yüklenen anlamın, her iki ülke edebiyatını da kendisi olmaktan uzaklaştıran bir tehdit olduğu görüşünden hareketle; Kore kültürünün de Türk kültürünün de zengin bir edebî birikime sahip olduğu gerçeği paylaşıldı.

6. Kore ve Türk kültürünün tarihten gelen zengin birikiminden hareketle özgün eserler ortaya konulması halinde evrensel bir başarıya ulaşmanın mümkün olduğu gerçeğinde birleşildi.

7. Her iki ülkede de köklü gelenekler ve edebî kaynaklara çağdaş bir bakış açısıyla dönüldüğünde sadece Kore ve Türk kültürlerine değil, dünya kültürüne ve edebiyatına da zengin bir katkı sunacağı gerçeğinin paylaşılmasına karar verildi.

8. Kore ve Türkiye'nin kültürel ve edebî birikimine kaynaklık eden zenginliğin, mevcut kimlik arayışlarına da en anlamlı cevabı verebilecek yetkinlikte olduğu görüldü.

Sonuç bildirgesinde açıklanan maddelerden sonra Türkiye ile Kore arasında gerçekleştirilen edebiyat buluşmasının beşincisinin 2017'de İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Teşekkür konuşmaları gerçekleştikten sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından Kore – Türkiye 4. Edebiyat Sempozyumu sona erdi.

Kaynak: Bültenler

08 Aralık 2016 Perşembe 10:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Abdurrahman Şen, Türkiye, Kore, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri