Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi'

'Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi'nin ikinci gün oturumları akademisyenlerin sunumuyla devam etti.

"Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi"nin ikinci gün oturumları akademisyenlerin sunumuyla devam etti.
Ensar Vakfı ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen kongrenin ikinci gününde, akademisyenler yüksek din öğretimi konusunda hazırladıkları araştırmaları sundu.
Başkanlığını Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Koç'un yaptığı, "Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri: Vizyon ve Misyon" konulu oturumda, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram Dalkılıç, " Türkiye'de Yüksek Din Öğretiminde İlahiyat'ın Varolma Sorunu:
Netlik, Gerçeklik ve Kimlik Bağlamında Kavram, Kuram ve Kurum
Olarak Türkiye'de İlahiyat" konulu sunum yaptı.
Aynı oturumda, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş da "Tarihsel Perspektiften Kadınların Yüksek Din Eğitimi
Kurumlarındaki Konum ve Durumları" başlıklı sunum yaparken, Erciyes Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Cemil Osmanoğlu, "Türkiye'de Yüksek Din Eğitimi ve Yabancılaşma: İlahiyat Fakültesi
Örneği", Bülent Ecevit Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Behram Hasanov da "İslami İlimler ile Toplumsal Gerçeklik Arasındaki Kopukluğun
İlahiyat Fakültelerindeki Eğitimin Niteliğine Etkileri" konusunu ele aldı.
"Tarihsel Perspektiften Medrese Eğitimi" başlıklı oturuma İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu başkanlık yaptı.
Oturumda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Zeki Salih Zengin, "Eğitimde Yenileşme Döneminde Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin
Gelişmesi (Amaç-Akademik Yapı-Program)", Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar ve Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, "Medrese Eğitim Sisteminde Muitlik / Asistanlık Üzerine Düşünceler", Milli Eğitim Bakanlığından Ahmet Çelik, "Son Devir Osmanlı Konyasında Bir İslam Üniversitesi ve İlm-i Ahlak
ve Ulum-u Diniyye Dersleri Üzerine", Dr. Hasan Sabri Çeliktaş da "Medrese ve Yüksek Din Eğitiminin Müfredat Bakımından Mukayese
İmkanı" sunumu gerçekleştirdi.
İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Doğan, "Yüksek Din Öğretiminde Farklı Ülke Örnekleri" oturumuna başkanlık ederken, Sri Lanka Güneydoğu Üniversitesinden Prof. Dr. Bachamiya Hussainmiya, "Laiklikten Spiritüelizme: Brunei Darüsselam ve Sri-Lanka'daki
Yüksek İslam Eğitiminin Dönüşümü Önündeki Engeller" konusunda araştırmasını aktardı.
Leiden Üniversitesinden Simin Rafati, "İran Medreseleri: Üniversitelere Rakip mi, Yardımcı mı? Medrese-i
Ali-yi Sipahsalar Örneği" sunumunu, Kashmir Üniversitesi'nden Bilal Ahmad Malik, "Keşmir'deki Yüksek Öğrenim Kurumlarında İslam Çalışmaları:
Devletin İlgisizliği ve Diğer Güncel Problemler" sunumunu, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, "Pakistan'da Yüksek Din Öğretiminin Önemli Bir Kaynağı Olarak
Medrese Mezunları ve Bunların Uyum Problemleri" başlıklı sunumunu kongre katılımcılarıyla paylaştı.ongre yarın yapılacak sunumlarla sona erecek.

Kaynak: AA

17 Kasım 2017 Cuma 12:40

Marmara Üniversitesi, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Politika, Güncel