Üniversitede 'Bilgi Şöleni' Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin koordinatörlüğünde ‘4. Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Bilgi Şöleni' düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin koordinatörlüğünde ‘4. Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Bilgi Şöleni' düzenlendi.
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen bilgi şöleninin açış konuşmalarını, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Türk Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuncay Bülbül, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Neşe Yalçın ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Gökhan yaptı.
İlki 2011 yılında gerçekleştirilen bilgi şöleninin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenlerinin ve öğrencilerinin ortak çabalarıyla üniversite bünyesinde geleneksel bir hâl aldığına vurgu yapan Doç. Dr. Tuncay Bülbül, geleceğin başarılı bilim insanlarına henüz öğrencilik yıllarındayken özgüven aşılama işlevine sahip bu tür etkinliklerin öneminin altını çizdi.
Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile araştırma görevlilerinin Türk dili ve edebiyatının çeşitli konularıyla ilgili çalışmalarını sundukları bilgi şöleni Doç. Dr. Tuncay Bülbül’ün başkanlığını yaptığı ‘Eski Türk Edebiyatı Oturumu’ ile başladı. Oturumda üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü araştırma görevlilerinden Volkan Karagözlü ‘Türk Edebiyatınca Seci ve Kullanımları’, Arş. Gör. Kadri H. Yılmaz ‘Veysî’nin Bir Kasidesinden Hareketle Dönem Eleştirisi’, Arş. Gör. Şerife Ördek ‘Nâbî’nin Farsça Tahmisleri Üzerine Bir Değerlendirme’ ve Arş. Gör. Ahmet Uğur ‘Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik’ın Kurgu, Dil ve Üslup Özellikleri’ başlıklı bildirilerini sundu.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ‘Türk Halk Bilimi I’ oturumunda; yüksek lisans öğrencisi Yıldız Erol ‘Türk Fıkralarında Kadın Algısı’, lisans öğrencilerinden Halis Aydın ‘Buket Uzuner’in ‘Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları: Su’ Adlı Romanında Şamanizm Unsurları’, Gülistan Kartal ‘Türk Saz Şiirinde Güzellik Unsurları’ ve Özlem Aydın ‘Sabir Rüstemhanlı’nın ‘Gök Tanrı’ Romanında Eski Türk Dininin Yansımaları’ başlıklı bildirilerini sundu.
Günün üçüncü oturumu olan ‘Yeni Türk Edebiyatı I’ oturumu Yrd. Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt’un başkanlığında başladı. Bu oturumda Aslı Yüksel ‘Kara Büyülü Uyku’ Romanında Yeni Tarihselcilik’, Merve Ulu ‘Yolculuk Arketipi Bağlamında ‘Anayurt Oteli’, Gökçe Uygun ‘Masumiyet Müzesi’ndeki Fetiş Unsurlar’ başlıklı sunumda bulundu. Oturum Ayşegül Ergin’in ‘İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Kişi Kadrosu’ bildirisiyle sona erdi.
Günün son oturumu Yrd. Doç. Dr. Ünal Zal’ın başkanlığında gerçekleştirilen ‘Türk Dili Oturumu’ oldu. Bu oturumda Fatma Dura, ‘Kobra’ Romanındaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine’, Gürcü Işık ‘Kırk Vezir Hikâyelerinin Uppsala Nüshası (Harekeli Metin)’, Uğur Çavga ‘Kırk Vezir Hikâyelerinin Uppsala Nüshası (Harekesiz Metin)’ ve Yunus Demir ‘Azerbaycan Masallarında İsteme İfade Eden Yapılar’ başlıklı sunumlarını yaptı.
Bilgi şöleninin ikinci günü Doç. Dr. Oktay Yivli’nin başkanlığındaki ‘Yeni Türk Edebiyatı II’ oturumuyla başladı. Yüksek lisans öğrencilerinden Alptuğ Topaktaş ‘Düşünsel Heyecansal Değerleniş Yöntemi Işığında ‘Kalenderiye’ Romanı’, Serpil Tülü ‘Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Modernizm’, Ferhat Demir ‘1960’lı ve 1970’li Yılların Meselelerinin Romana Yansımaları’ ve Züleyha Ekesan ‘Yeni Tarihselcilik Kuramı Doğrultusunda ‘Amat’ Romanının İncelenmesi’ başlıklı bildirilerini sundu. Doç. Dr. Mehmet Çeribaş başkanlığında gerçekleşen “Türk Halk Bilimi II” oturumunda; yüksek lisans öğrencilerinden Nurullah Karahan ‘Halk Kültürünün Aktarımında Sinemanın Rolü: Kemal Sunal Filmleri Örneği’, lisans öğrencilerinden Şanver Tercuman ise ‘Geleneksel Kahraman Kalıbı: Altay Türk Destanları Örneği’ başlıklı bildirisini sundu. Oturum, lisans öğrencilerinden Merve Örücü’nün ‘Han Hülük Destanı’nın Motif ve Epizot Yapısı’ ve Emine Taş’ın ‘Közüyke Destanı’nın Motif ve Epizot Yapısı’ başlıklı sunumlarıyla sona erdi.
Bir sonraki oturum Doç. Dr. Hüseyin Gönel başkanlığında başlayan ‘Yeni Türk Edebiyatı III’ oturumu oldu. Yüksek lisans öğrencilerinden Muhammet Taşkesen’in ‘Ömer Seyfettin’in ‘Kaşağı’ Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Yöntemle İncelenmesi’ ve yine yüksek lisans öğrencilerinden Cennet Yarşı’nın ‘Fantastik Bir Anlatı: ‘Tek Kanatlı Bir Kuş’’ başlıklı bildirileriyle başlayan oturum, Büşra Nur Çakır’ın ‘Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde Fantastik Ögeler’, Filiz Atak’ın ‘Özdemir Asaf’ın Şiirlerine Sembolik Açıdan Bakış’ ve Murat Dalokay’ın ‘1313/1895-96 Yılında Klasik Türk Edebiyatı Geleneği Çerçevesinde Yazılmış Bir Şiir Kitabı: ‘Gözyaşlarım’ başlıklı sunumlarıyla sona erdi.
Bilgi şöleninin son oturumu Doç. Dr. Adem Öger’in başkanlığında gerçekleşen ‘Türk Halk Bilimi III’ oturumu oldu. Bu oturumda yüksek lisans öğrencilerinden Tuerde Wusiman ‘Çin Folkloru Araştırmaları Tarihi Üzerine’, Selma Aybars ‘Düğün Adetlerinin Değişim ve Dönüşümü: Tavşanlı Örneği’, Zeynep Kızılkaya ‘Nevşehir Yöresinde Geleneksel Kışa Hazırlık Etkinlikleri’, Özlem Akyüz ‘Avanos’ta Halıcılık’ ve Kamile Serbest ‘Karamanlıca Bir Eser: Hikâye-i Âşık Kerem ve Aslıhan’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Oturumların tamamlanmasının ardından Doç. Dr. Mehmet Çeribaş, Doç. Dr. Adem Öger, Yrd. Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt, Yrd. Doç. Dr. Ünal Zal ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu’nun katılımıyla “Değerlendirme Oturumu” gerçekleştirildi. Bildirileri ve bilgi şölenini değerlendiren katılımcılar, öğrencilerin yaptıkları sunumların önemine değindiler.
Değerlendirme oturumunun ardından etkinlik, emeği geçenlere teşekkür belgelerinin takdimi ile son buldu.

Kaynak: CİHAN

26 Mayıs 2015 Salı 15:06

Hacı Bektaş, Ali Yolcu, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri