Van Teknokent'e Daka Desteği

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent'e proje yazma kapasitesini arttırmak için destek sunacak.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent'e proje yazma kapasitesini arttırmak için destek sunacak.

DAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimci firmalar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, akademisyenlerine ve bağlı birimlerde projelerden sorumlu çalışanlara ve müdürlüklerde proje çalışmalarına destek olmak üzere görevlendirilen personele, fon kaynaklarına yönelik proje yazma ve yürütme eğitimleri veriliyor.

17 Aralık 2018'de başlayan ve 15 Ocak 2019 tarihine kadar 5 grup halinde 20 gün sürecek eğitimlerde, 80 kişilik grubun proje geliştirme, yazma ve yönetme kapasitelerinin geliştirilmesi, bu sayede kurum ve kuruluşların amaçları doğrultusunda etkin ve verimli projeler üretebilmesinin sağlanması, bununla birlikte proje yürütme ve yönetme etkinlik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Projenin son 2 günü katılımcıların AB fonlarına yönelik projeler hazırlaması ve uzman eğitmen tarafından incelenmesi ve projelere ortak bulma konusunda danışmanlık vermesine ayrılan eğitimler sonrasında katılımcıların AB hibe programları konusunda bilgilenmeleri, projelere başvuru yeterliliğine sahip olmaları, fon kaynaklarını tanıtma ve yönlendirme yapma konusunda görevlendirilmeleri, böylece teorik eğitimlerde alınan bilgileri pekiştirmeleri ve grup çalışmaları ile sorun analizi aşamasında tespit ettikleri sorunların çözümüne katkı sunacak fikirleri projelendirebilmeleri öngörülüyor.

Eğitmen Yunus Yetkin tarafından verilen eğitimlerde, ulusal ve uluslararası proje fon kaynakları, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ile benzeri dış kaynaklı programlar ile ilgili bakanlıklar, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşların programları, proje geliştirmede kurumsal altyapı ve fikir veritabanı oluşturulması temelleri, faaliyet projelendirme kapsamında kurumsal hedefler ve amaç uyumlaştırma, projeye göre faaliyet, faaliyete göre proje döngüsü ve temelleri, proje fikri ve işleyiş açısından proje mantığı oluşturma, ulusal ve uluslararası projeleri hazırlama tekniğine giriş ve genel yaklaşımlar, teklif çağrıları, metodoloji, uygulama usul ve esasları, proje döngüsü ve projelerde mantıksal çerçeve yaklaşımı, projelerin ve proje yapılabilirliklerinin içsel analizleri gibi konular ele alınacak.

Kaynak: AA

18 Aralık 2018 Salı 16:32

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Güncel