Vehbi Koç Vakfı 45 Yaşında

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arsel: 'Vehbi Koç Vakfı hem Türkiye’deki ilk özel vakıf unvanıyla hayat bulmuş hem de yardımları kurumsallaştırmak ve devamlılığını sağlamak isteyen birçok özel girişimciye örnek olmuştur' Vehbi Koç'un 'Vedia' (Emanet) adlı yazısından: 'Allah’ın lütuf ve inayetiyle.

Koç Holding'in Kurucusu merhum Vehbi Koç'un 21 yıl süren çalışmaları nihayetinde kurduğu Vehbi Koç Vakfı, 45 yılı geride bıraktı.

Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler, Temmuz sayısında Vehbi Koç Vakfı'nın 45. yılına özel bir kapakla yayınlandı. "Yüzyıllık Geleneğin İzinde Vehbi Koç Vakfı" başlığını taşıyan bu özel sayıda, 1969 yılında kurulan Vehbi Koç Vakfı'nın 45 yılına, özel röportajlar ve anekdotlarla ışık tutuldu.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vakfın hayat bulma sürecini, dergideki söyleşisinde şöyle anlattı:

"Vehbi Koç Vakfı'nın kurucusu, rahmetli babamız Vehbi Koç, vizyonu, ileri görüşlülüğü ve ülke sevgisiyle hepimizi derinden etkileyen ilginç ve idealist bir insandı. Son nefesine kadar yüksek değer ölçüleriyle yaşamayı, ülkesine ve yaşadığı topluma katkıda bulunmayı kendine amaç edinmişti. Vakıfların ana hedefinin insana hizmet olduğuna inanırdı.

İnsanların hayatına dokunmayı, yönlendirmeyi, ışık tutmayı, korumayı ve geliştirmeyi istedi. 45 yılda sayısını tahayyül edemeyeceğimiz kadar çok insan hayatına dokunan Vehbi Koç Vakfı'nı kurması ve Türkiye'de yardımseverliğin kurumsallaşmasına önayak olması da bu arzusunun çok değerli bir yansımasıdır."

Arsel, Vehbi Koç'un 1940'lı yıllarda sadece kurduğu şirketlerin değil, yapmayı planladığı yardımların da kurumsallaşması yolunda çalışmalara başladığını belirterek, "21 yıl boyunca arzuladığı ve Batı'daki örnekleri düzeyinde bir vakıfçılık sisteminin Türkiye'de kurulması için gerekli hukuki altyapının oluşturulması konusunda sabırla mücadele etti. 17 Ocak 1969 yılında bu çabalar Vehbi Koç Vakfı'nın kuruluşuyla hayat buldu" değerlendirmesini yaptı.

Kuruluşta, Vakıf senedini noter huzurunda imzalayan Vehbi Koç'un "Yaptığım ve yapmakta olduğum yardımların ölümümden sonra da Türk toplumuna faydalı olacak şekilde devamı maksadı ile bu vakfı kuruyorum" sözlerini aktaran Arsel, Vakfın sonsuza kadar yaşamasını temenni ettiği "Vedia" (Emanet) adlı yazısında ise Vehbi Koç'un "Allah'ın lütuf ve inayetiyle kurduğum bu vakfı ilk önce varislerime ve derece derece onların kuşaklarına, iş arkadaşlarıma, sonra da kamu düzen ve emniyetini korumakla görevli olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne emanet ediyorum" dediğini ifade etti. 

Semahat Arsel, Vehbi Koç Vakfı'nın hem Türkiye'deki ilk özel vakıf unvanıyla hayat bulduğunu hem de yardımları kurumsallaştırmak ve devamlılığını sağlamak isteyen, başta Sakıp Sabancı olmak üzere, birçok özel girişimciye örnek olduğunu da dile getirdi.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise Bizden Haberler Dergisi için Türkiye'deki vakıfçılık anlayışını ve çalışmalarını değerlendirdi. - İstanbul

Kaynak: AA

14 Temmuz 2014 Pazartesi 14:29

Vehbi Koç Vakfı, Semahat Arsel, Koç Holding, Vehbi Koç, Politika, Güncel