Yeni Yılda Vergi Zammı Sürprizi

Maliye Bakanlığı, maktu harçlar, damga vergisi, bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarına yeni yılla birlikte zam yaptı.1 Ocak 2012 tarihi itibariyle çevre temizlik vergisi de artırıldı.

Maliye Bakanlığı, maktu harçlar, damga vergisi, bina, arsa ve arazi vergisi matrahlarına yeni yılla birlikte zam yaptı. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle çevre temizlik vergisi de artırıldı.Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarları belirlendi. Maliye Bakanlığı tarafından 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, yeniden değerleke oranı dahil olmak üzere yüzde 15 oranında artırıldı. 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları, yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere yüzde 15 artırıldı. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununu 29'uncu maddesinin 5. fıkrası uyarınca 2012 yılı bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı yüzde 10,26 olarak tespit edildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair' kararın 2'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ton başına 2 bin 250 dolar ibaresi bin 800 ton olarak değiştirildi. Karar 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nde 2011 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 10,26 olarak tespit edilmesi ile 1 Ocak 2012 itibariyle konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları da düzenlendi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44'üncü maddesinde, belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı öğrenildi. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde yüzde 25 artırımlı uygulanacağına karar verildi. 2011 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 10,26 olarak tespit edildi.KONUTLARA 23 KURUŞ ZAMAlınan kararla konutlara ait çevre temizlik vergisinin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 23 kuruş, diğer belediyelerde 18 kuruş olarak hesaplanacak. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler, bina gruplarına göre 2 bin 200 TL ile 18 TL arasında değişiyor.Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak. Buna göre, 1. grup binalara 2 bin 750 TL'den bin 125 TL'ye, 2. grup binalara bin 750 TL'den 687 TL'ye, 3. grup binalardan bin 125 TL'den 437 TL'ye, 4. grup binalardan 550 TL'den 212 TL'ye, 5. grup binalardan 325 TL'den 137 TL'ye, 6. grup binalardan 175 TL'den 58 TL'ye, 7. grup binalardan da 58 TL'den 22 TL'ye kadar değişen yıllık vergi alınacak. Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen vergi, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 kuruş olarak hesaplanacak. - BURSA

Kaynak: İHA
04 Ocak 2012 Çarşamba 14:54
Abone Ol
Paylaş

Son Dakika