Enerjienstitusu.com

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Neler Getiriyor

Geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanmış olan 6719 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda getirilen yeni düzenlemelerden biri de yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ("YEKA") ilişkin idi.

Geçtiğimiz Haziran ayında yayımlanmış olan 6719 sayılı Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda getirilen yeni düzenlemelerden biri de yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ("YEKA") ilişkin idi. 5 inci maddeye eklenen fıkralarda YEKDEM uygulamasından farklı olarak, YEKA'ların belirlenmesine, bu alanlardaki iletim tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılacağına, 5346 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan feed-in tariff üst sınır olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden teklif edilecek en düşük fiyatın elektrik satış fiyatı olması usulünü içeren yarışma uygulamasının benimsenmesine ilişkin düzenlemeler getirilmişti. Aynı zamanda, YEKA'lara dair tüm hususların da düzenleneceği bir yönetmeliğin yayımlanacağı haberi verilmişti.

9 Ekim'de ise asıl amacı yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, belirlenen alanların yatırımcılara tahsisi ile yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ve yurt içinden temin edilmesini teşvik etmek olan "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği" ("Yönetmelik") Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik'te yer alan düzenlemeler kısaca şu şekildedir:

YEKA'ların belirlenmesi

Öncelikle YEKA, hem kamunun ve hazinenin taşınmazlarında hem de özel mülkiyete konu taşınmazlarda geliştirilebilmektedir. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarından en az birinin yüksek yoğunlukta bulunduğu alan veya alanların bulunması gerekir. Bunun yanında YEKA'lar ancak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar ya da YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yarışması ve bu yarışmanın sonrasında yapılacak çalışmalar ile geliştirilebilir.

Aynı zamanda Yönetmelik'te, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde kullanılan aksamı yurt içinde imal eden ve/veya imal etmeyi taahhüt eden tüzel kişiye verilen YEKA kullanım hakkı kapsamında başvuru yapan tüzel kişilere yönelik AR-GE ve Sertifikasyon düzenlemeleri, YEKA Kullanım Hakkı kapsamında mücbir sebep halleri ve son olarak da, YEKA'ların korunması ve kullanılması ve bu alanlar için altyapı yatırımlarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Sonuç olarak, YEKA'ların verimliliği, yarışma usulü çerçevesinde oluşacak elektrik satış fiyatlarını etkileyecektir ve verimlilik derecelerine göre farklı fiyatlar oluşacaktır. Aynı zamanda belirlenen ihale usulüne bakıldığında, usulün şeffaflık ilkesi gözetilerek düzenlendiğini de söyleyebiliriz. Geçtiğimiz ay Karapınar'ın YEKA olarak ilan edilmesinin ardından ilk ihaleye Kasım ayında bu bölge için çıkılması ve Aralık'ta da yatırımcıya teslim edilmesi planlanıyor. 1,5 milyar dolar yatırımın beklendiği bu proje YEKA'ların önemini gözler önüne seriyor. Kısa zaman içerisinde bu düzenlemelerin hayata geçeceğini bilmek ise sektör adına sevindirici.

Yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Berceste Elif Duranay tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: enerjienstitusu.com

11 Ekim 2016 Salı 23:21
YORUMLAR

Son Dakika