Zeka ve Strateji Oyunları Mankala Türleri Müfredata Girdi

Ortaokul öğrencileri için seçmeli dersler arasında yer alan zeka oyunları dersinde Türk dünyasında değişik isimlerle yüzlerce yıl oynanmış zeka ve strateji oyunları mankala türleri öğretilecek.

Ortaokul öğrencileri için seçmeli dersler arasında yer alan zeka oyunları dersinde Türk dünyasında değişik isimlerle yüzlerce yıl oynanmış zeka ve strateji oyunları mankala türleri öğretilecek. Bu ders kapsamında öğrenciler, zeka oyunlarındaki temel kuralları öğrenecek.Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli dersler arasında yer alan zeka oyunları dersinin öğretim programını yayınladı. Söz konusu öğretim programında dersin amacı, 'öğrencilerin zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi; problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi, zeka oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi' olarak sıralandı.Programa göre, 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda seçmeli dersler arasında yer alan zeka oyunları dersinde, akıl oyunları, işlem oyunları, strateji oyunları, karma oyunlar, sözcük ve mantık oyunları ve mekanik oyunlar ele alınacak. Her oyun türü için farklı oyunlardan örnekler verilecek. Bu kapsamda sudoku, kendoku, kakuro, nim, tactix, üçtaş, dokuztaş, sayı bulmaca, mankala türleri, Türk daması, Amerikan daması, Çin daması, satranç, go problemleri, kare bulmaca, anagramlar, sözcük merdiveni, tangram, üç boyutlu küp sayma ve şekil oluşturma oyunları, tetromino, pentomino gibi zeka oyunları üzerinde çalışılacak. Öğretim etkinliklerinde görsel, işitsel ve basılı araç-gereçlere ek olarak bilişim teknolojileri de kullanılacak.Öğretmen, öğrencilerin daha çok ilgi duydukları ve çalışmaktan zevk aldıkları zeka oyunları ile araç gereç temininde güçlük olması ya da öğretim ortamlarının uygun biçimde düzenlenmesi olanağı bulunmaması halinde, öğretim ortamına uygun alternatif oyunlar seçebilecek.

Kaynak: CHA

23 Eylül 2012 Pazar 14:40

Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Çin Halk Cumhuriyeti, Talim Terbiye Kurulu, Akıl Oyunları, Türk İş, Son Dakika

Son Dakika